Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Часто програють процес (тяжбу) від недотримання запропонованих законом формальностей (Бешерель) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Військова кафедра
  Історична довідка


  Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу на кафедрі здійснюється відповідно до вимог наказів Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.

  Військова підготовка офіцерів запасу здійснюється шляхом навчання      - на кафедрі військової підготовки  Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та
  - на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

  Військова підготовка студентів має за мету підготувати для Збройних Сил України офіцерів запасу, відданих народу України, готових захищати Українську державу, дисциплінованих, сумлінних виконавців, які володіють високої професійної підготовкою, високими моральними якостями, а також знаннями, вміннями та навичками, необхідними для успішного виконання службових обов’язків.

  Основними завданнями військової підготовки студентів є:

  -   формування та розвиток моральних, професійно-бойових, психологічних та
  фізичних якостей;

  -   прищеплювання   командних   та   методичних   навичок,   необхідних   для
  успішного виконання обов’язків за посадовим призначенням;

  -   висока польова, практична виучка та військово-технічна підготовка, яка
  відповідає вимогам та інтересам захисту Української держави;

  -   підготовка офіцерів запасу, які знають порядок проходження служби у запасі,
  загальний порядок дій під час прибуття у військову частину за призначенням,
  спроможних виконувати всі заходи, покладені на них в особливий період, управляти
  підрозділами при виконанні поставлених бойових завдань.  ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
  до Національної академії
  Державної прикордонної служби України
  імені Б. Хмельницького (за програмою підготовки
  офіцерів запасу) на 2014 рік


  Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі Національна академія) здійснює військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг серія АГ № 582354 від 25 жовтня 2011 року, термін дії ліцензії до 1 липня 2014 року, за військово-обліковою спеціальністю, перелік спеціальностей визначається спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України, виходячи з потреб держави в мобілізаційних ресурсах та обсягів фінансування Збройних Сил України на вказані цілі. Ліцензійний обсяг прийому 200 чол. (відповідно до дозволу Міністерства оборони України).
  Правила прийому до Національної академії (за програмою підготовки офіцерів запасу) на 2014 рік розроблені відбірковою комісією Національної академії відповідно до Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2012 року № 48, Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2004 року № 531/857, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2004 рокуза № 1509/10108.

  І. Загальні положення

  До Національної академії для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу приймаються студенти вищих навчальних закладів ІІІ або ІV рівня акредитації на добровільних засадах з денною формою навчання (далі навчальні заклади), які отримають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст або магістр в 2016 році, є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років (Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”, стаття 11).
  Для проведення військової підготовки студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі, укладається договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між зазначеним вищим навчальним закладом та Національною академією.
  Військову підготовку можуть проходити студенти за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.
  Військова підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу проводиться з метою забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.
  Навчання платне. Фінансування військової підготовки за програмою офіцерів запасу здійснюється за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. Вартість оплати за навчання визначається контрактом.
  Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.
  Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка є структурним підрозділом приймальної комісії. Склад відбіркової комісії призначається наказом ректора академії.
  Відбіркова комісія призначається, як правило, з посадових осіб Національної академії у такому складі:
  голова відбіркової комісії – керівник ВВНЗ або один із його заступників;
  заступник голови відбіркової комісії – (за потребою);
  секретар відбіркової комісії;
  підкомісія з оцінки рівня успішності навчання, допризовної підготовки та вивчення матеріалів особових справ;
  підкомісія з професійного психологічного відбору;
  підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки.
  Військова підготовка студентів планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») на протязі двох років навчання.
  Громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки, залучаються до проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору в академії. Тривалість навчального збору 30 діб.
  Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та прийняттям Військової присяги на вірність Українському народові.
  Після успішного проходження повного курсу військової підготовки та атестації до офіцерського складу студентам наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

  ІІ. Строки прийому заяв і документів,

  порядок проведення вступних екзаменів
  Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку подають заяву (додаток 1) на ім’я декана факультету у період з 21 січня по 1 березня року вступу.

  Заява повинна містити такі відомості:
  прізвище, ім’я та по батькові студента;
  номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;
  про придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (згідно із записом у приписному свідоцтві);
  про проходження строкової військової служби;
  мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.

  До заяви додаються:
  копія паспорта (сторінки 1–2, 10–11);
  копія ідентифікаційного номера;
  копія свідоцтва про народження;
  копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту та його додатка;
  копія приписного свідоцтва;
  довідка з рішенням про придатність до військової служби військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку (за формою відповідно до додатка 4 наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”);
  довідка про навчання на денній формі з вказанням терміну закінчення вищого навчального закладу;
  копія з залікової книжки;
  1 фотокартки розміром 3 х 4 см;
  2 поштових конверти;
  автобіографія (додаток 2).
  Згода на обробку персональних даних оформляється студентом під час перебування його у вищому військовому навчальному закладі.
  Усі документи вкладаються в папку з файлами (SK-20 установленого зразка) та скріплюються у визначеному порядку.

  Декан факультету складає узагальнені списки студентів, які виявили бажання пройти військову підготовку, та подає їх ректору навчального закладу на затвердження.
  Затверджені ректорами навчальних закладів узагальнені списки студентів, відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання (додаток 3) їх заяви про бажання пройти військову підготовку направляються для розгляду до відбіркової комісії Національної академії.
  Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку, що відображено в його приписному свідоцтві.
  Справи кандидатів відбірковою комісією не розглядаються і повертаються до ВНЗ якщо:
  кандидат не є громадянином України;
  кандидат навчається не на денному стаціонарі;
  кандидату у рік вступу на військову підготовку виповнюється 25 і більше років;
  кандидат за станом здоров’я непридатний до військової служби (за рішенням військово-лікарської комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем військового обліку;
  документи відсутні, подані невчасно або деякі з них не відповідають установленим вимогам.
  Заяви та документи кандидатів приймаються до 10 квітня року вступу.
  Вступні випробування проводяться з 15 квітня до 15 травня року вступу, згідно з розкладом.
  Відбіркова комісія розглядає документи кандидатів на навчання та остаточно вирішує питання про їх допуск до складання вступних іспитів, розподіляє їх на групи для участі в конкурсному відборі.
  Списки студентів кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.

  ІІІ. Конкурсний відбір

  Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору, який включає:
  оцінку рівня успішності навчання;
  оцінку індивідуальних психологічних якостей;
  оцінку рівня фізичної підготовленості;
  оцінку засвоєння програми допризовної підготовки.
  Рівень успішності навчання студента оцінюється в балах за підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100.
  Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистісних якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в Академії, оволодіння обраною військовою спеціальністю; включає оцінки військової направленості (мотивації), рівня нервово-психічної стійкості та спроможності навчатися у ВВНЗ (когнітивні якості). Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями відділення психологічного забезпечення відділу роботи з персоналом у період проведення вступних випробувань за допомогою психодіагностичного методу та методик, затверджених керівними документами Адміністрації Державної прикордонної служби України та Міністерства оборони України.
  Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як «пройшов професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний відбір».
  Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей складає 70 балів. Кандидати, у яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів від максимальної кількості балів даної психодіагностичної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір і відраховуються з числа кандидатів для вступу до Академії.
  Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів проводиться відповідно до Настанови з фізичної підготовки в Прикордонних військах України, яка затверджена наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України від 27 листопада 1999 року № 538 (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом Голови Держкомітету від 8 грудня 2000 року № 695).
  Оцінка рівня фізичної підготовки проводиться складом предметно-екзаменаційної комісії при Національній академії та визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ:
  на швидкість – біг на 100 м ;
  на силу – підтягування на перекладині;
  на витривалість – біг на 3 000 м.
  Перед проведенням оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидати до вступу на навчання проходять огляд лікарем-терапевтом відділу охорони здоров’я Академії.
  Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів не дозволяється.
  Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік». За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується.
  З метою визначення оцінки засвоєння студентами програми допризовної підготовки підкомісія проводить тестування студентів, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 100 балів від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Перелік завдань розробляється у Національній академії і затверджується ректором академії.
  Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного відбору та медичного огляду, становить рейтинг студента.
  У відомості на кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки заноситься один з таких висновків «рекомендовано до зарахування» або «не рекомендовано до зарахування».
     За результатами конкурсного відбору складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. Голова відбіркової комісії до 20 травня року вступу ознайомлює студентів з результатами конкурсного відбору (з рейтинговим списком).
  Конкурсний відбір студентів закінчується не пізніше ніж за місяць до початку військової підготовки.
  Відомості проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки, протоколи та затверджені списки зберігаються у Національній академії до завершення їх військової підготовки.

  ІV. Порядок зарахування на навчання

  Зарахування студентів до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Національної академії на підставі протоколу засідання відбіркової комісії, у межах замовлення на підготовку офіцерів запасу.
  Зі студентами зарахованими до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти юридичних (фізичних) осіб, протягом одного місяця від дня видання наказу про зарахування, укладається контракт про військову підготовку студента, у якому визначається вартість навчання.
  Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом визначеного часу або оплатити за навчання, його відраховують.
  На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт та оплатять за навчання у визначений термін.
  Початок навчання в Національній академії за програмою підготовки офіцерів запасу – вересень місяць року вступу, відповідно до розкладу занять.


  V. Порядок проведення апеляції

  Апеляції на результати вступних випробувань (заходів професійного відбору), що проведені відбірковою комісією, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджується ректором Національної академії.
  Апеляційна комісія в своїй роботі керується Положенням про апеляційну комісію Національної академії Державної прикордонної служби України.
  Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.
  Апеляція подається на ім’я голови апеляційної комісії і передається йому через відповідального секретаря приймальної комісії.
  Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

  Адреса Національної академії Державної прикордонної служби України
  імені Б. Хмельницького:

  29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.
  Телефон для довідок у м. Хмельницькому: тел. 038-2-65-51-40,
  038-2-65-62-30 внутрішній 87-81, 86-57, факс 72-08-02, ел. скринька vstup_nadpsu@pvu.gov.ua , сайт НАДПСУ - nadpsu.edu.ua

  Додаток 1 - заява на участь в конкурсі
  Додаток 2 - шаблон автобіографії
  Додаток 3 - форма узагальненого списку


  Польові навчання.
  Прийняття військової присяги студентами - курсантами 19 серпня 2012 року.


    

  Прийняття військової присяги студентами - курсантами 18 серпня 2013 року.

           


  Презентація кафедри ВПОЗ (PowerPoint)
    
  Керівник:
  Дьомін Олександр Михайлович


  Контакти: м.Хмельницький, вул.Шевченка,46
  Телефон: (0382)990508
  Пошта:
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2021 р.