Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Не слід і законів писать, коли їх не сполнять (Народна мудрість) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Тендерні закупки
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Факультети університету   
   
  Факультет управління та економіки
  Загальна інформація
  Вас вітає ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО УНІВЕРИСТЕТУ ПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА,


  на якому здійснюється підготовка професійних менеджерів-лідерів та новаторів, здатних вести ефективний бізнес та реалізовувати функції держави і територіальних громад у мінливих умовах ринкової економіки.
  На факультеті здійснюється підготовка фахівців:

    
  з галузі знань - Менеджмент і адміністрування:


  •   Напрям підготовки – 6.030601 Менеджмент

      освітній рівень Бакалавр  •   Спеціальність – 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)  

      освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст


     
  з галузі знань - Специфічні категорії


  •   Спеціальність – 8.18010018 Адміністративний менеджмент

      освітній рівень Магістр  з галузі знань - Державне управління


  •   Спеціальність – 8.15010002  Державна служба

      освітній рівень Магістр


  За два десятиліття свого існування факультет управління та економіки Хмельницького університету управління та права заслужено вважається одним із кращих у сфері підготовки, менеджерів-економістів, управителів з адміністративної діяльності та державних службовців нової генерації.


  Відповідно до рішень МАК від 20 травня 1993 року, протокол № 4; колегії Міністерства освіти України від 23.06.1993 року, протокол № 13/2; ДАК від 10 червня 1997 року, протокол № 8; ДАК від 11 квітня 2000 року, протокол № 26 Хмельницькому інституту регіонального управління та права було надано право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста. Так, факультет управління та економіки був створений у 1995 р. Перша назва – факультет «Адміністративного менеджменту».


  Згідно із рішенням Державної акредитаційної комісії від 20 червня 2000 року, протокол № 27, інститут було акредитовано з напряму 0502 Менеджмент спеціальності 7.050201 Менеджмент та надано право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста.


  13 лютого 2001 р. рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України в інституті було відкрито магістратуру зі спеціальності «Адміністративний менеджмент".


  Потреби в підготовці фахівців високої кваліфікації у Хмельницькій області зумовили необхідність відкриття магістратури за спеціальністю «Державна служба». Так, рішенням Державної акредитаційної комісії в лютому 2007 року Хмельницькому університету управління та права було надано право здійснювати підготовку керівних кадрів вищої кваліфікації у сфері державного управління. Університетом укладено Державний контракт із Головним управлінням державної служби України, згідно з яким ведеться підготовка магістрів за спеціальністю 8.15010002 Державна служба галузі знань 1501 Державне управління спеціалізації Територіальне управління і місцеве самоврядування за денною та заочною формами навчання за кошти державного бюджету та кошти фізичних або юридичних осіб.


  За весь період існування факультету підготовлено більше 1500 фахівців у галузі управління.


  Кризові умови функціонування нашої держави дають підставу однозначно стверджувати, що популярними будуть ті спеціальності, які допоможуть подолати кризу. Однією з найбільш актуальних є і буде професія менеджера, тому що від діяльності кваліфікованих менеджерів залежить як розвиток сфери виробництва, послуг, економічної системи, так і удосконалення державного управління.


  Диференційована підготовка менеджера вищої, середньої і нижчої ланки управління набула особливої актуальності і вимагає від фахівця високої кваліфікації, організаційних навичок і здібностей, високого рівня сприйняття, запам’ятовування і мислення, комунікативної культури.


  Система управлінської освіти, сформована у Хмельницькому університеті управління та права відповідає вимогам ECTS. Студентам надаються якісні знання та допомога щодо формування компетенцій, які знадобляться їм у професійному житті. Крім того, дотримуючись принципу поєднання теорії та практики при підготовці сучасних менеджерів-економістів, забезпечується всебічна апробація студентами здобутих теоретичних знань на практиці за рахунок впровадження активних методів навчання, таких як ділові ігри, тренінги, комп’ютерні симулятори виробничих ситуацій, проходження практики на провідних підприємствах не лише України, але й ближнього зарубіжжя.


  Ринок праці вимагає не лише інтегрованого фахівця, а й людини, яка розуміє, що висока культура – це фактор успіху, конкурентноздатності, це володіння умінням спілкуватися з людьми, входити в контакт з будь-ким; це толерантність, здатність управляти собою, вміння працювати в колективі, бути наполегливим, енергійним, доброзичливим, працездатним, вміти вирішувати управлінські завдання на певному рівні своєї посади. Підготовку таких фахівців здійснює факультет управління та економіки.
  При факультеті діють кафедри:

  Викладання навчальних дисциплін на факультеті забезпечують висококваліфіковані працівники – доктори економічних наук, доктори наук з державного управління, професори, кандидати наук, доценти.


  Університетом підписані угоди про міжнародне співробітництво з науковими центрами Росії, Білорусі, країн Центральної Європи.


  Наша гордість, наш престиж і наш успіх – це наші випускники, що прославляють ім’я Альма-Матер своїми знаннями та вміннями. І в першу чергу це випускники, які повертаються викладачами в стіни свого університету. Вже на сьогодні, випускників Хмельницького університету управління та права знають як провідних науковців України в сфері економіки та менеджменту.


  Практика студентів проходить в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, економічних, фінансових, кадрових службах підприємств, установ та організацій Хмельницької та інших областей України. Університетом підписані угоди про міжнародне співробітництво з науковими та освітніми центрами країн Європи.


  Сучасно обладнані комп’ютерні класи дають змогу використовувати у навчальному процесі різноманітні види програмних продуктів (системи автоматизації ведення обліку, фінансів, проектування тощо, в т. ч. 1С Бухгалтерії). Вільний доступ до мережі Internet.


  Студенти, які навчаються за рахунок обласного бюджету, отримують державну стипендію

  Можливість отримання військової підготовки офіцерів запасу.  Студенти факультету активно залучаються до наукової роботи, займають призові місця у міжнародних та регіональних конференціях, всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Обдаровані студенти продовжують навчання в аспірантурі.  Діє Студентський бізнес-центр, участь у якому забезпечує розкриття лідерських якостей, підприємницького хисту, педагогічних здібностей, а також розвиває психологічну стійкість та бажання до постійного саморозвитку.    Сучасна бібліотека з великим фондом навчальної, наукової літератури та періодичних видань.  У розпорядженні студентів гуртожиток на 300 місць, гуртожиток готельного типу «Енеїда», база відпочинку ім. С. Мацишина.  Активно діють органи студентського самоврядування та підтримується громадська активність студентів, КВН-івський рух.  Працюють спортивні секції з футболу (футбольна команда університету – фіналіст Кубка Президента України, чемпіон та володар Кубка міста Хмельницького), баскетболу (срібний призер чемпіонату Хмельницької області), волейболу, настільного тенісу (призер міської Спартакіади), рукопашного бою, легкої атлетики.

  По закінченню навчання в університеті випускники факультету працюють:  • керівниками та спеціалістами департаментів, управлінь, відділів місцевих державних адміністрацій, обласних та районних рад, виконавчих комітетів селищних, міських рад;

  • керівниками підприємств, установ, організацій різних форм власності та їх структурних підрозділів економічного, фінансового, кадрового профілю;

  • керівниками структурних підрозділів та спеціалістами органів пенсійного фонду та державного соціального страхування, податкових і фінансових органів;

  • фахівцями з маркетингу, аналітики ринків, рекламно-інформаційної діяльності;

  • фахівцями з адміністрування, організаційно-контрольної та кадрової роботи;

  • викладачами з економіки та менеджменту;

  • керівниками малих та середніх підприємств, фізичними особами-підприємцями.


  Ми працюємо сьогодні, зберігаючи та примножуючи наші традиції, заради майбутнього Хмельницької області та України.


    
  Декан факультету:
  Ковтун Ірина Броніславівна


  Контакти: м. Хмельницький, провулок Володимирський, 12
  Телефон: 71-80-81, 71-75-89
  Пошта: dekan_ue@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2018 р.