Вступна кампанiя 2017!
       
 
 
  Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Ніхто і ні за яку ціну не може бути звільнений від закону в освіченому державі (Ж.-Ж. Руссо) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Кафедри
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Навчальна діяльність
 • Наукова діяльність
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Тендерні закупки
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  Евразийский юридический портал
  Евразийский юридический журнал
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Кафедра публічного управління та адміністрування
  Загальна інформація
  Кафедра публічного управління та адміністрування заснована в серпні 1995 році (під назвою "Кафедра регіонального та муніципального управління", у листопаді 2004 року за рішенням Вченої ради університету перейменована в теперішню назву). На сьогодні керівництво кафедрою здійснює Ткачова Наталія Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор.

  За час існування кафедра стала важливим базовим структурним підрозділом університету. Разом з іншими кафедрами факультету управління та економіки кафедра публічного управління та адміністрування забезпечує фундаментальну професійну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, здійснюючи навчально-виховну, методичну і наукову діяльність з трьох спеціальностей: "Менеджмент організацій", "Адміністративний менеджмент", "Державна служба".

  Науково-педагогічний колектив кафедри за своїм складом має всі потенційні можливості якісно реалізувати завдання, що стоять перед вищим навчальним закладом з підготовки фахівців у сфері управління. Усі викладачі є висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками, що мають наукові ступені, вчені звання та практичний досвід роботи в навчальних закладах, на виробництві та в галузі управління соціально-економічними процесами регіону.

  Склад науково-педагогічних працівників кафедри становить 20 осіб, з них 4 доктора наук, з яких 3 професорів 1 доцент; 9 кандидатів наук, з яких 7 доцентів та 2 доцентів кафедри; 1 доцент кафедри; 2 професора кафедри; 1 ст. викладач; 4 асистенти. Також на кафедрі працює 1 старший лаборант.
  Для ефективного проведення навчального процесу із студентами факультету управління та економіки науково-педагогічні працівники кафедри постійно розробляють та удосконалюють навчально-методичні матеріали до вивчення дисциплін, зокрема за період існування кафедри було розроблено близько 300 програм, робочих програм, методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів, до семінарських та практичних занять, написання кваліфікаційних робіт різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, проходження практики тощо.

  Науково-педагогічні працівники кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію та стажуються у провідних вищих навчальних закладах, в органах державної влади та місцевого самоврядування в Україні та за її межами.

  Науково-педагогічні працівники кафедри поряд з навчальною роботою проводять наукову і науково-дослідну діяльність, яка визначається як одна з пріоритетних в роботі кафедри. Сфери наукових інтересів викладацького складу кафедри різнобічні, але всі вони охоплюють проблеми регіональної економіки, державного та регіонального управління і є складовими розробки загальнокафедральної наукової теми: "Проблеми соціально-економічного розвитку Поділля та регіонального управління" та двох загальноуніверситетських тем: "Проблеми трансформації регіональної економіки та механізми стимулювання сталого соціально-економічного розвитку" та "Правові і управлінські засади розбудови Української держави та забезпечення прав громадян".

  Основними напрямами наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри є наступні:
      
  • удосконалення кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;
  •    
  • реформування державного управління в Україні;
  •    
  • проблеми документаційного забезпечення діяльності органів влади України;
  •    
  • інформаційна діяльність органів державного управління в регіоні України;
  •    
  • особливості управління в соціальній сфері в регіонах України;
  •    
  • розвиток регіонального ринку праці та удосконалення управління в сфері зайнятості населення;
  •    
  • особливості реалізації повноважень місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні;
  •    
  • розвиток туристично-рекреаційного комплексу регіону;
  •    
  • механізми регулювання системи охорони здоров’я регіону;
  •    
  • концептуальні підходи до забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в Україні;
  •    
  • інноваційні форми регіонального розвитку;
  •    
  • управління розвитком житлово-комунального господарства міста.

  До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти різних курсів і магістратур факультету управління та економіки. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток "Нові механізми регіонального розвитку" (науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Щепанський Е.В.). У роботі наукового гуртка беруть участь  42 студента факультету управління та економіки, з них 4 особи - студенти 3 курсу, 8 - студентів 4 курсу та 2 студенти 5 курсу, 28 - слухачів магістратури. Тематика студентських наукових робіт спрямована на дослідження актуальних проблем у сфері державного управління, державної служби й місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку регіону та забезпечення ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Члени гуртка є активними учасниками брейн-рингів, наукових семінарів, круглих столів, всеукраїнських та міжвузівських наукових студентських конференцій, олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. Багато з них відзначено дипломами та грамотами за кращу студентську доповідь і кращу наукову роботу.
    
  Завідувач кафедри:
  Ткачова Наталія Миколаївна


  Контакти: вул. Героїв майдану, 8, каб. №405
  Телефон: 8 (0382) 71-75-80
  Пошта: info@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 2017 р.