Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia
ПІБ
Нагорна Ольга Олександрівна
ПІБ (англійською)
OLHA NAHORNA
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
доктор педагогічних наук
Посада
завідувач кафедри мовознавства
Нагороди

Подяки (Міністерство освіти і науки України, Хмельницька обласна рада, управління патрульної поліції у місті Хмельницькому).
 

Освіта

Народилася 03.08.1980 р.
З 2001 р. працює у ХУУП, з 2011 р. на посаді завідувача кафедри мовознавства.

Науково-педагогічна діяльність

У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 з філологічних наук в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова захистила дисертацію «Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, у 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мовознавства.

Сфера наукових інтересів
порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, фразеологія, практика перекладу, методика викладання іноземних мов.
Викладає дисципліни
«Іноземна мова (зпс)», «Юридична іноземна мова», «Ділова іноземна мова».
Основні наукові публікації

1.   Англійська мова для правників: підручник [для студ. юр.фак-тів ун-тів]  – Хмельницький: ХУУП, – 2011. – 294 с.
2.   Нагорна О.О., Гуменчук О.Є. A Reading Skills Book (on the basis of the novel «Theodore Boone: The Abduction» by John Grisham): навч. посіб. [для студ. юр.фак-тів ун-тів] /О.О. Нагорна, О.Є. Гуменчук. – Хмельницький: ХУУП, 2016. – 64с.
3.   Деякі аспекти організації професійної підготовки магістрів міжнародного комерційного арбітражу в університетах Великої Британії / Нагорна О.О. // Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. – 2015. – № 19. – С. 137¬-140.
4.   Поняття «Міжнародний арбітраж» у контексті професійної підготовки майбутніх арбітражних юристів /Нагорна О.О. //Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2017. – № 9. – С. 107–112.
5.   Організація магістерської програми «Міжнародний комерційний арбітраж» в Стокгольмському університеті /Нагорна О.О. //Фізико-математична освіта. – 2017. – № 1(11). – С. 80–84¬.
6.   The Current State of Professional Training of LLM Students in International Arbitration in the New York University School of  Law /Nahorna O.O. //Studia Zarzadzania i Finansow. – 2017. – № 12. – С.243–248.

7. Nahorna, Оlha. Hallmarks of LLM in Comparative and International Dispute Resolution at Queen Mary University of London. Науковий вісник Ужгородського університету. 2018. № 1 (42). С. 155–159 (3 міжнар. наук. бази).
8. Nahorna, O. O. Open Book Exam as Assessment Method at Master Degree Programmes in International Arbitration and Alternative Dispute Resolution: Foreign Experience. Comparative Professional Pedagogy. 2018. № 8 (4).С. 26–30 (25 міжнар. наук. баз).
 

Підвищення кваліфікації

1.   Навчальний візит для викладачів іноземних мов до університету імені Марії-Кюрі Склодовської (м. Люблін, Республіка Польша) в рамках проекту TEMPUS № 543990 – TEMPUS – 1 – 2013 – DE – TEMPUS – JPCR «Навчання альтернативному вирішенню спорів як підхід до забезпечення прав людини (TRADIR)», 23.03.-05.04. 2015 р.
2.   Програма «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», Східноєвропейський національний університет імені лесі Українки, 14–16 вересня 2017 р.