Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА


Аспірантура за спеціальностями:
051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право
Докторантура за спеціальностями:
281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури і докторантури в 2022 році

ПОРЯДОК проведення співбесіди вступника до аспірантури  для навчання за освітньо-науковою програмою  підготовки доктора філософії завантажити тут

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо написання наукового реферату (доповіді)  для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії зі спеціальності 081 Право завантажити тут

Склад екзаменаційних комісій Аспірантура.pdf

Наказ функціональні підрозділи ПК_2021.pdf

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ для вступу до аспірантури зі спеціальності 081 Право

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ для вступу до аспірантури зі спеціальності 281 ПУА

Розклад вступних випробувань

Розклад вступних випробувань для вступників до аспірантури зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування у 2021 році (ІІ етап)

Шановні колеги!

ХУУП імені Леоніда Юзькова оголошує у 2021 р. прийом до аспірантури та докторантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії (за денною і заочною формами навчання) за спеціальностями: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право та доктора наук за спеціальностями 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право. 
До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. 
Програма підготовки передбачає: 
1. навчання за індивідуальними планами; 
2. висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій; 
3. використання наукової бази університету; 
4. забезпечення науковою та навчально-методичною літературою; 
5. публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки». Документи, необхідні для вступу в аспірантуру Вступники до аспірантури подають заяви для участі у конкурсному відборі тільки в паперовій формі. 
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
 - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); 
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
- документ (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності). 
До заяви вступник додає: 
- особовий листок з обліку кадрів; 
- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 - дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
- копії опублікованих наукових праць за спеціальністю (за наявності) або наукову доповідь (реферат) за спеціальністю; 
- копію сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності). 
Документи, необхідні для вступу до докторантури:
1.Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта); 
2. Заява на ім’я ректора - завантажити тут;
3. Копія диплому кандидата наук;
4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури
Етапи подачі документів для вступу в аспірантуру

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

18 липня 2021 р

І етап

ІІ етап

Закінчення прийому заяв та документів

16 серпня 2021 р.

24 липня 2021 р.

15 вересня 2021 р

Строки проведення Університетом вступних випробувань

23-27 серпня 2021 р.

16 серпня 2021 р.

23 грудня 2021 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку рекомендованих до зарахування

не пізніше 28 серпня 2021 р.

23-27 серпня 2021 р.

24-29 грудня 2021 р

Терміни зарахування вступників

не пізніше 31 серпня 2021 р.

не пізніше 28 серпня 2021 р.

31 грудня 2021 р.

Вартість навчання в аспірантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання одного аспіранта контрактної форми за спеціальностями 2021 рік вступу*

Розмір плати за весь строк навчання

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Третій освітньо-науковий рівень Доктор філософії

081

Право

25 000

25 000

21 900

21 900

93 800

072

Фінанси, банківська справа та страхування

23 000

23 000

21 900

21 900

89 800

281

Публічне управління та адміністрування

23 000

23 000

21 900

21 900

89 800

051

Економіка

23 000

23 000

21 900

21 900

89 800

Вартість навчання в докторантурі

1

281 Публічне управління та адміністрування

29900

2

081 Право

29900

 

 

Терміни

1 етап

2 етап

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

03.05.2021- 20.05.2021

14.10.2021 – 8.11.2021

Розгляд поданих документів

21.05.2021- 21.06.2021

11.11.2021 – 6.12.2021

Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр

24-30.06.2021

26.12.2021

Зарахування вступників

01.07.2021

27.12.2021