Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інформація про вступ до аспірантури та докторантури

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА


Аспірантура за спеціальностями:
051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право
Докторантура за спеціальностями:
281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури і докторантури в 2022 році

ПОРЯДОК проведення співбесіди вступника до аспірантури  для навчання за освітньо-науковою програмою  підготовки доктора філософії завантажити тут

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо написання наукового реферату (доповіді)  для вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
доктора філософії зі спеціальності 081 Право завантажити тут

Склад предметних комісій для проведення вступних випробувань для вступу до аспірантури ХУУП імені Леоніда Юзькова

Наказ функціональні підрозділи ПК_2021.pdf

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ для вступу до аспірантури зі спеціальності 081 Право

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ для вступу до аспірантури зі спеціальності 281 ПУА

РОЗКЛАД проведення консультацій та вступних випробувань для вступників, котрі вступають на перший курс аспірантури  у 2022 році формами за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії

 

Шановні колеги!

ХУУП імені Леоніда Юзькова оголошує у 2022 р. прийом до аспірантури та докторантури на підготовку фахівців ступеня доктора філософії (за денною і заочною формами навчання) за спеціальностями: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право та доктора наук за спеціальностями 281 Публічне управління та адміністрування, 081 Право. 
До аспірантури приймаються громадяни України, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра. 
Програма підготовки передбачає: 
1. навчання за індивідуальними планами; 
2. висококваліфіковане наукове керівництво підготовкою дисертацій; 
3. використання наукової бази університету; 
4. забезпечення науковою та навчально-методичною літературою; 
5. публікацію наукових досліджень у часописі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки». Документи, необхідні для вступу в аспірантуру Вступники до аспірантури подають заяви для участі у конкурсному відборі тільки в паперовій формі. 
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
 - документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»); 
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних; 
- документ (оригінал) про раніше здобутий ступінь (освітньокваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. 
- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності). 
До заяви вступник додає: 
- особовий листок з обліку кадрів; 
- копію документа про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 - дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
- копії опублікованих наукових праць за спеціальністю (за наявності) або наукову доповідь (реферат) за спеціальністю; 
- копію сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу (за наявності). 
Документи, необхідні для вступу до докторантури:
1.Документ, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта); 
2. Заява на ім’я ректора - завантажити тут;
3. Копія диплому кандидата наук;
4. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

 І. Вступ до аспірантури
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводяться в такі строки: 

Строки прийому документів, проведення вступниииииииии випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії                        

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

ІІ етап

ІІІ етап

Початок прийому заяв та документів

25 липня 2022 р.

12 вересня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

17 серпня 2022 р.

19 жовтня 2022 р.

Строки      проведення      Університетом

вступних випробувань

19-28 серпня 2022 р.

21-29 жовтня 2022р.

Термін     оприлюднення    рейтингового списку        вступників        та        списку

рекомендованих до зарахування

не пізніше

30 серпня 2022 р.

не пізніше 30 жовтня

2022 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 31 серпня

2022 р.

не пізніше 31 жовтня

2022 р.

 Етапи подачі документів для вступу в аспірантуру     

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

 

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Початок прийому заяв та документів

17 березня 2022 р.

25 липня
2022 р.

12 вересня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

15 квітня
2022 р.

17 серпня
2022 р.

18 жовтня 2022 р.

Строки проведення Університетом вступних випробувань

22-28квітня 2022 р.

22-26 серпня 2022 р.

24-28 жовтня 2022 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників та списку рекомендованих до зарахування

не пізніше
29 квітня
2022 р.

не пізніше
27 серпня 2022 р.

не пізніше
29 жовтня
2022 р.

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 квітня
2022 р.

не пізніше 31 серпня 2022 р.

не пізніше 31 жовтня 2022 р.

                                                           Вартість навчання в аспірантурі

Ступені вищої освіти (спеціальності)

Вартість навчання одного аспіранта контрактної форми за спеціальностями 2022 рік вступу*

Розмір плати за весь строк навчання

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Третій освітньо-науковий рівень Доктор філософії (очна та заочна форми)

081

Право

30 000

30 000

22 600

22 600

105 200

072

Фінанси, банківська справа та страхування

29 000

29 000

22 600

22 600

103 200

281

Публічне управління та адміністрування

29 000

29 000

22 600

22 600

103 200

051

Економіка

29 000

29 000

22 600

22 600

103 200

                       Вартість навчання в докторантурі (науковий рівень доктор наук)

Ступені вищої освіти (спеціальності) Вартість навчання докторантиа контрактної форми за спеціальностями 2022 р. вступу Розмір плати за весь період навчання
1 курс 2 курс
081 Право 32 000 32 000 64 000
281 Публічне управління та адміністрування 32 000 32 000 64 000

 

                      Терміни приймання заяв та документів для вступу до докторантури 

Етапи вступу до докторантури

Терміни

 

 

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

1

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

01.06.2022–20.01.2022

01.03.2022–19.04.2022

01.06.2022–18.07.2022

01.09.2022– 15.11.2022

2

Розгляд поданих документів

21.01.2022–20.02.2022

20.04.2022–20.05.2022

19.07.2022–19.08.2022

16.11.2022– 16.12.2022

3

Затвердження Вченою радою Університету рекомендацій кафедр

21.02.2022–27.02.2022

23.05.2022–30.05.2022

22.08.2022–30.08.2022

19.12.2022–30.12.2022

4

Терміни зарахування вступників

не пізніше 28 лютого 2022 року

не пізніше 31 травня 2022 року

не пізніше 31 серпня 2022 року

не пізніше 31 грудня 2022 року

 

 

 


 

Вступ до аспірантури та докторантури у 2022 році  завантажити  інформацію

Заяви на вступ  завантажити зразки

Особовий листок з обліку кадрів  завантажити зразок 

Програма вступного випробування з іноземної мови завантажити

Спеціальність 051 Економіка

Питання для іспиту зі спеціальності Економіка завантажити.

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Перелік питань за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування завантажити

Спеціальність 081 Право

Тематика рефератів

Програма вступного випробування з права

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Питання зі вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ завантажити

Результати вступних випробувань

Рейтинговий список вступників, які вступають до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право

ПІП вступника

Іноземна мова

Право

Конкурсний бал

1.

Мініх Андрій Олександрович

195

194

389

2.

Лисюк Олексій Юрійович

190

196

386

3.

Римшин Тетяна   Анатоліївна

191

194

385

4.

Тюрін Сергій Григорович

193

194

387

5.

Рувін  Сергій Олександрович

190

194

384

6.

Парфентьєв Андрій Володимирович

183

192

375

7.

Розізнаний Євген Григорович

182

192

374

8.

Когут Іван Анатолійович

190

180

370

9.

Мотилюк Олексій Вільямович

190

172

        362       

10.

Барабанова Діана Анатоліївна

185

174

359

11.

Хобта Юрій Михайлович

180

172

352  

12.

Мазур Ярослав Павлович

180

170

350

13.

Навроцький Володимир Анатолійович

175

170

345

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                                        Алла ТОКАР


Рейтинговий список вступників, які вступають до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

ПІП вступника

Іноземна мова

Право

Конкурсний бал

1.

Мощанець Андрій Андрійович

190

190

380

Відповідальний секретар

приймальної комісії                                                                        Алла ТОКАР