Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Нормативно-правові акти з основних напрямів діяльності університету


ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки

Положення_про_диплом_ХУУП_імені_Леоніда_Юзькова_2021.pdf

ПОЛОЖЕННЯ про розклад ХУУП імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про систему рейтингового оцінювання результатів навчання студентів Хмельницького університету управління та права. (Зі змінами, введеними в дію наказом ректора ХУУП 19 лютого 2019р №74/19)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів, які навчаються в Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету (Ухвалене Вченою радою університету 21 березня 2011 року, протокол № 9, затверджене наказом університету від 13 липня 2011 року № 533/11, погоджене головою Хмельницької обласної ради 19 липня 2011 року).

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Хмельницького університету управління та права

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у ХУУП імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права (Уведений в дію наказом ХУУП від 06 квітня 2016 року №181-к)

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №361/16 «Про уведення в дію Положення про систему рейтингового оцінювання результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права»

Наказ ХУУП від 25 січня 2017 року № 14/16 «Про уведення в дію рішень вченої ради  університету від 25 січня 2017 року» (Про затвердження Правил призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти)

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №363/16 «Про уведення в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права»

Наказ ХУУП від 29 грудня 2015 року №788/15 «Про уведення в дію Положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у Хмельницькому університеті управління та права»

Наказ ХУУП від 05 грудня 2016 року № 744/16 «Про введення в дію Положення про диплом Хмельницького університету управління та права»

Наказ про введення в дію положення про надання додаткових платних освітніх послуг

Зведена номенклатура справ ХУУП імені Леоніда Юзькова