Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Громадське обговорення освітніх програм та нормативних документів

Запрошуємо до обговорення освітніх програм та навчальних планів

Проєкт освітньої програми Магістр права зі спеціальності 081 Право набору 2022 року

Проєкт освітньої програми Бакалавр права зі спеціальності 081 Право набору 2022 року

Проект структури навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення

Проєкт ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «БАКАЛАВР МІЖНАРОДНОГО ПРАВА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 293 Міжнародне право галузі знань 29 Міжнародні відносини

Проєкт структури навчального плану підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за освітньою програмою "Бакалавр права" зі спеціальності 081 Право

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (ПРОЄКТ) «БАКАЛАВР ТУРИЗМУ»

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПРАВА» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ" ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ ДО КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ ДО КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАПРОПОНОВАНІ СТЕЙКХОЛДЕРАММИ ЗМІНИ ДО ОПП ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І СТРАХУВАННЯ

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ" ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ "МАГІСТР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ" З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ПРОЕКТ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА АБО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ  СПЕЦІАЛІСТА , ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАГІСТР ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА  АДМІНІСТРУВАННЯ. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування з  територіального управління та місцевого самоврядування

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З ПУБЛІЧНОГО  УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування

 


Запрошуємо до обговорення нормативних документів

Порівняльна таблиця змін до Положення про відділ НМЗ

Порівняльна таблиця змін до Положення про методичну раду

Стратегія інтернаціоналізації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021-2025 роки

Положення про наукові школи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (проект)

ПУТІВНИК науковця (проект)

Положення про розклад ХУУП_2021

Проект положення про екзаменаційну комісію з атестації осіб, що здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  ХУУП імені Леоніда Юзькова

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ змін нового Колективного договору трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Порівняльна таблиця Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект силабусу обговорення 2020

Проект положення про організацію навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про службу охорони праці Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про систему управління охороною праці та безпекою життєдіяльності у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект регламенту комісії з академічної  доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект Кодексу академічної доброчесності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект інструкції з діловодства в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект комплексного плану організації виховного процесу на 2019-2020 навчальний рік

Проект номенклатури справ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

План проведення наукових заходів у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на 2019 рік

Положення про відділ аспірантури та докторантури Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про експертну комісію Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про заповнення вакантних бюджетних місць регіонального замовлення у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект положення про універсальну електронну бібліотеку Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Проект ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти