Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Підготовка кваліфікованих фахівців потребує реґулярної спільної співпраці науки і практики. Саме тому в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова на систематичній основі відбуваються плідні зустрічі здобувачів вищої освіти і викладацького складу із зовнішніми стейкхолдерами. 2 листопада 2021 року викладачі Кафедри публічного управління та адміністрування Щепанський Едуард Валерійович, Хитра Олена Володимирівна, Фасолько Тетяна Миколаївна, Тригуба Тетяна Вікторівна і Сем’янчук Петро Михайлович в рамках реалізації освітньо-професійної програми «Бакалавр туризму» мали спільну зустріч із керівником Обласної громадської організації «Асоціація розвитку курорту «Сатанів» Супруном Олександром Федоровичем та керівником Громадської організації «Реґіональний центр розвитку туризму» Тарасюком Петром Кузьмичем.
Проведений захід дозволив підняти й обговорити низку важливих питань, а саме:
а) актуальність створення туристичного кластеру;
б) налагодження співпраці між суб’єками індустрії туризму й рекреації, закладами гостинности, громадськими організаціями, вишами та органами публічного управління в руслі аналізу культурно-історичних цінностей і природних особливостей Хмельниччини та їх ефективного використання туристичною сферою;
в) збагачення освітнього процесу реалізацією ідеї дуальної освіти та підтримкою практичної самоосвіти у підготовці фахівців за спеціальністю 242 Туризм;
г) доцільність розробки Дорожньої карти розвитку туризму у Хмельницькій області з імовірністю долучення до Польсько-Українського проєкту з реставрації спільної спадщини та її реалізацією за підтримки Державного аґентства розвитку туризму, в тому числі на ґрантовій основі;
ґ) важливість втілення програми «Туризм + Екологія»;
д) перспективи розвитку соціального і комерційного туризму;
е) робота з представниками об’єднаних територіяльних громад в руслі ефективного використання туристичного потенціалу та підготовкою висококваліфікованих фахівців у сфері туризму з ґарантованим працевлаштуванням.
Обговорення такого широкого спектру питань створює об’єктивні передумови тісної та ємної співпраці у практичній, науковій та навчальній площинах і формує передумови відродження й розвитку туристичної галузі.