Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Загальна інформація


Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій створена рішенням Вченої ради університету у 1996 році. Науково-педагогічні працівники працюють над виконанням планових наукових досліджень:
загальнокафедральна наукова тема «Статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку регіонів» (державний реєстраційний номер 0117U000107);
загальноуніверситетська тема «Управлінські та правові засади забезпечення сталого розвитку України як європейської держави» (державний реєстраційний номер 0108U008927).

При кафедрі проводяться Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції, серед яких:
статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку;
статистична оцінка соціально-економічного розвитку;
статистична оцінка макро- і мікроекономічних чинників господарської діяльності;
економетрія: проблеми теорії та практики;
правова статистика – проблеми теорії та практики;
статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу.

Функціонують студентські наукові гуртки:
статистичні методи аналізу соціально-економічного розвитку;
інформаційні технології в економіці;
економіко-математичне моделювання.

З часу заснування до грудня 2009 р. кафедру очолював провідний фахівець в галузі статистичної науки і практики, автор методу статистичних рівнянь залежностей та методу комплексних статистичних коефіцієнтів доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич. На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Р.О. Кулинич.

Колектив кафедри
1. Кулинич Роман Омелянович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
2. Кулинич Омелян Іванович, доктор економічних наук, професор
3. Федорчук Ольга Степанівна, к.пед.н., доцент
4. Чайковська Інна Ігорівна, к.е.н, доцент, доцент кафедри
5. Фасолько Тетяна Миколаївна, к.е.н, доцент кафедри

Основне завдання діяльності кафедри - забезпеченні високого рівня знань з закріплених дисциплін та формування у студентів навичок і умінь як фахівців у сферах державного управління та правознавства.