Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

2021-2022 навчальний рік

Accordion content 1.

2020-2021 навчальний рік

Accordion content 2.

2017-2018 навчальний рік

Витяг з наказу № 79 /18 від 16.02.2018 р.

Про оголошення конкурсу на переведення студентів, які навчаються у Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету.

Відповідно до Положення про порядок проведення студентів, які навчаються в Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету, затвердженого наказом університету від 13 липня 2011 року № 533/11,

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на переведення студентів, які навчаються в університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету:
-   на 2 курсі підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент за денною формою навчання факультету управління та економіки  – 1 вакантне місце;
-   на 4 курсі підготовки бакалаврів за напрямом підготовки   6.030601 Менеджмент за денною формою навчання факультету управління та економіки  – 1 вакантне місце.

2. Установити строк для подання документів для участі у конкурсі – до 16.00  - 23 лютого 2018 року.

Студенти, які бажають перевестись на вільні місця в межах ліцензованого обсягу, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, подають погоджену деканом факультету та органом студентського самоврядування заяву на ім’я ректора, до якої додаються:
-   копія індивідуального навчального плану;
-   характеристика деканату з рекомендацією щодо переведення;
-   документи щодо участі у конференціях, наукових, громадських, виховних, спортивних заходах;
-   документи, що підтверджують право на першочергове переведення (якщо такі є).