Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Юридичний відділ

Юридичний відділ
Загальна інформаціяЮридичний відділ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова є самостійним структурним підрозділом Університету. Відділ підпорядкований, підконтрольний та підзвітний ректору Університету.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральної виконавчої влади, Статутом Університету, наказами, розпорядженнями ректора ті іншими локальними актами Університету.

Юридичний відділ очолює начальник, який призначається на посаду ректором Університету. На посаду начальника юридичного відділу призначається особа, яка має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.

Метою діяльності юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства України адміністрацією Університету та його працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

Юридичний відділ:

1.   Веде облік та зберігання законодавчих та інших нормативних актів, підтримує їх у контрольному стані.

2.   Перевіряє на відповідність чинному законодавству проектів наказів та розпоряджень адміністрації Університету та візує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів.

3.   Слідкує за відповідністю договорів та контрактів, які укладаються Університетом, чинному законодавству України.

4.   Організує претензійну і позовну роботу, представляє в установленому законом порядку інтереси Інституту в судах та інших органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях під час розгляду правових питань і спорів.

5.   Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору.

6.   Організує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників Університету та надає консультації з правових питань працівникам, які потребують правової допомоги.

7.   Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.