Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Вибіркові дисципліни

Спеціальність 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Криміналістика» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за  спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міграційне право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр
за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Муніципальне право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Ораторське мистецтво» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини»  для підготовки  здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

,Опис вибіркової навчальної дисципліни для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

Опис вибіркової навчальної дисципліни  Основи юридичної клінічної практики

Опис вибіркової навчальної дисципліни “Правова статистика” для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Робота з відкритими даними» для підготовки здобувачів ступеня бакалавра
за спеціальністю 081 Право, 232 Соціальне забезпечення, 293 Міжнародне право

Опис вибіркової навчальної дисципліни Міжнародноправовий захист прав національних  меншин, вимушених  переселенців,  біженців

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Сімейне право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр
за спеціальністю 081 Право 

СИЛАБУС  з навчальної дисципліни «Сімейне право» Освітньо-наукова програма «БАКАЛАВР ПРАВА» Спеціальність 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Сімейно-правовий захист прав дитини» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Судове право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Ювенальна юстиція» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Аграрне право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ» для підготовки на першому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Основи прокурорської діяльності»  для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр
за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни ПРАВОВ І ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Житлове право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право 

Опис вибіркової навчальної дисципліни Гендерна рівність і недискримінація для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційне право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в правничій діяльності» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право 

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Конституційне право зарубіжних країн» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Конституційне процесуальне право» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право  

Опис вибіркової навчальної дисципліни  «Конституційний контроль в Україні» для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право 

Опис вибіркової навчальної дисципліни Інформаційне право. Правові засади функціонування мережі Інтернет для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Опис вибіркової навчальної дисципліни Конституційне право зарубіжних країн для підготовки здобувачів ступеня бакалавр за спеціальністю 081 Право

Містобудівне право

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення

“ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК”

«ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

«ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ»

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА»

«Конституційні гарантії права на соціальний захист»

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

«Основи сімейного права»

«ПУБЛІЧНА СЛУЖБА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«СЛУЖБА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

“СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА”

«Соціальні права людини»

«Страхування у сфері соціального забезпечення»

«Соціальне страхування»

«ДОГОВІРНА РОБОТА В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

«ДОГОВІРНЕ ПРАВО»

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

New accordion content

Спеціальність 293 Міжнародне право

«АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ»

«ВСТУП ДО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ»

Вступ до міжнародного і європейського контрактного права

Гендерна рівність і недискримінація

«Дипломатичне право»

«Економічне право Європейського Союзу»

«Захист прав і свобод людини Європейським судом з прав людини»

Міжнародно-правовий захист прав національних меншин, вимушених переселенців, біженців

Міжнародне гуманітарне право

«Міжнародне екологічне право»

«Міжнародне митне право»

«Міжнародне право інтелектуальної власності»

«Міжнародне природоресурсне право»

«Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю»

«Міжнародне фінансове право»

«МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

«Міжнародно-правові механізми захисту прав людини»

«Основи кримінального процесу»

«ПОРІВНЯЛЬНЕ СІМЕЙНЕ ПРАВО»

«Порівняльний цивільний процес»

«Право зовнішніх зносин»

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«Право міжнародної безпеки»

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

«Робота з відкритими даними»

«Судовий захист прав людини у міжнародному праві»

Теорія міжнародних бізнес транзакцій