Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

Наказ про затвердження Порядку оприлюднення Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Документи під час карантину

Наказ ректора від 12.03.2020 №142/20 "Про вжиття заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова"

Рішення вченої ради ХУУП імені Леоніда Юзькова  від 09.10.2020 р., протокол № 4 м. "Про перехід на дистанційне навчання"

Наказ МОЗ України від 22.08.2020 р. Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

ЗБІРНИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Наказ  МОЗ України від 21.04.2021 р. № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Основні документи

Статут ХУУП імені Леоніда Юзькова (нова редакція)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР трудового колективу та адміністрації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова на 2021 – 2025 роки

Положення про ректорат Хмельнитцького унівіерситету управління та права

Положення про методичну раду Хмельницького університету управління та права

Положення про приймальну комісію Хмельницького університету управління та права

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр правоохоронної діяльності»
262 Правоохоронна діяльність Другий (магістерський) рівень
)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування перший (бакалаврський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 072 Фінанси, банківська справа та страхування другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Магістр публічного управління та адміністрування. Територіальне управління та місцеве мамоврядування» 074 (281) Публічне управління та адміністрування другий (магістерський) рівень)

СЕРТИФІКА ПРО АКРЕДИТАЦІЮ Галузь знань та спеціальність / напрям 0304 Право 6.030401 Правознавство за рівнем вищої освіти бакалавр

 

Освітня діяльність

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

Положення про диплом ХУУП імені Леоніда Юзькова 2021.pdf

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра, магістра у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів Хмельницького університету управління та права

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання у ХУУП імені Леоніда Юзькова, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права (Уведений в дію наказом ХУУП від 06 квітня 2016 року №181-к)

Наказ ХУУП від 08 липня 2016 року №363/16 «Про уведення в дію Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Хмельницького університету управління та права»

 

Стипендіальне забезпечення

Наказ ХУУП від 25 січня 2017 року № 14/16 «Про уведення в дію рішень вченої ради  університету від 25 січня 2017 року» (Про затвердження Правил призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів, які навчаються в Хмельницькому університеті управління та права за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за рахунок коштів Хмельницького обласного бюджету (Ухвалене Вченою радою університету 21 березня 2011 року, протокол № 9, затверджене наказом університету від 13 липня 2011 року № 533/11, погоджене головою Хмельницької обласної ради 19 липня 2011 року)

Правила призначення стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права Дата публікації - 2017-01-31

Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права Дата публікації - 2017-01-31

Порядок призначення та виплати соціальних стипендій студентам Хмельницького університету управління та права Дата публікації - 2017-04-1

Про призначення стипендій студентам, що навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів обласного бюджету Дата публікації - 2017-04-26

 

Порядок обрання студентами вибіркових дисциплін

Порядок обрання студентами вибіркових дисциплін.pdf

Правила прийому

Правила прийому до Хмельницького університету управління та права у 2021 році : завантажити (pdf)

Плата за навчання та додаткові освітні послуги

Вартість навчання у ХУУП імені Леоніда Юзькова у 2021 році: завантажити

Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі

Наказ №178/20 Про встановлення індикативної собівартості, мінімального розміру плати за навчання та вартості освітніх послуг для студентів Хмельницкого університету управління та права імені Леоніда Юзькова набору 2020 року. Дата публікації - 2021-02-06.

Наказ про введення в дію положення про надання додаткових платних освітніх послуг

Наказ №99 Щодо вартості виготовлення документа про вищу освіту (диплом) державного зразка та додатку до нього. Дата публікації - 2018-02-28.

Вартість навчання для студентів 2019 року вступу Дата публікації - 2019-12-03.
 
Вартість навчання для студентів 2015-2018 рр. вступу Дата публікації - 2019-12-03. 
Результати оцінювання

Юридичний факультет

ЗВІТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ про підсумки атестації студентів відділення заочної форми навчання  освітнього ступеня бакалавра  спеціальності 081 Право набору 2016 року у 2021 році

Узагальнена інформація щодо моніторингу успішності студентів юридичного факультету

Результати моніторингу якості знань студентів юридичного факультету за результатами навчання у І семестрі 2019-2020 навчального року

Факультет управління та економіки

Інформація про підсумки зимової сесії 2020-2021 н.р.

Інформація про підсумки літньої сесії 2019-2020 н.р.

Інформація про підсумки зимової сесії 2019-2020 н.р.

Інформація про підсумки зимової сесії 2018-2019 н.р.

Інформація про підсумки літньої сесії 2018-2019 н.р.

Інформація про підсумки зимової сесії 2017-2018 н.р.

Інформація про підсумки літньої сесії 2017-2018 н.р.

 

Звіти про діяльність університету
Штатний роспис

Штатний розпис ХУУП імені Леоніда Юзькова 2021 рік

Штатний розпис ХУУП імені Леоніда Юзькова 2020 рік

Штатний розпис ХУУП імені Леоніда Юзькова 2019 рік

Договори оренди

Договір погодинної оренди нерухомого майна

Звіти про використання коштів. Плани закупівель

Кошторис на 2021 рік Дата публікації - 2021-04-01

План використання бюджетних коштів на 2021 рік Дата публікації - 2021-04-01

Баланс на 1 січня 2021 року Дата публікації - 2021-04-22.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами (2020 рік) Дата публікації - 2021-04-22.

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (2020 рік) Дата публікації - 2021-04-22.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік Дата публікації - 2021-04-22.

Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду Дата публікації - 2019-12-05.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Дата публікації - 2019-12-05.

План використання бюджетних коштів на 2019 рік Дата публікації - 2019-12-03.

Зміни до кошторису на 2019 рік Дата публікації - 2019-12-03. 

Кошторис на 2019 рік Дата публікації - 2019-12-03.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма_4-1м) Дата публікації - 2017-03-02.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма_4-2м) Дата публікації - 2017-03-02.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціалльного фонду (фонда 4-3м) Дата публікації - 2017-03-02.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5

Баланс за 2016 рік Дата публікації - 2017-03-02.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4

Річний план закупівель на 2017 рік Дата публікації - 2017-03-02.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3

Публічні закупівлі
Річний план закупівель на 2021 рік (Теплопостачання) Дата публікації - 2021-04-22.
 
Річний план закупівель на 2021 рік (Електроенергія) Дата публікації - 2021-04-22.
 
Річний план закупівель на 2021 рік (Природний газ) Дата публікації - 2021-04-22.
 
Річний план закупівель на 2020 рік (Встановлення автоматичної пожежної сигналізації) Дата публікації - 2021-04-22.
 
Річний план закупівель на 2020 рік (Послуги з теплопостачання) Дата публікації - 2021-04-22.
 
Річний план закупівель на 2020 рік (Природний газ) Дата публікації - 2021-04-22.
 
Річний план закупівель на 2020 рік Дата публікації - 2020-07-23.
 
Річний план закупівель на 2019 рік Дата публікації - 2019-12-06.
 

Річний план закупівель на 2018 рік Дата публікації - 2018-04-11.

Електрична енергія
Послуги з теплопостачання
Природний газ

Додаток до річного плану закупівель на 2016 р. із змінами. Дата публікації - 2017-01-04.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16
Сторінка 17
Сторінка 18
Сторінка 19

Додаток до річного плану закупівель на 2016 р. із змінами. Дата публікації - 2016-08-03.

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16
Сторінка 17
Сторінка 18

Додаток до річного плану закупівель на 2016 р. із змінами. Дата публікації - 2016-05-05.

Завантажити стор.1
Завантажити стор.2
Завантажити стор.3
Завантажити стор.4
Завантажити стор.5
Завантажити стор.6
Завантажити стор.7
Завантажити стор.8
Завантажити стор.9
Завантажити стор.10
Завантажити стор.11
Завантажити стор.12
Завантажити стор.13
Завантажити стор.14
Завантажити стор.15

Додаток до річного плану закупівель 2016 р. із змінами Дата публікації - 2016-04-11. 

Завантажити стор.1
Завантажити стор.2
Завантажити стор.3
Завантажити стор.4
Завантажити стор.5
Завантажити стор.6
Завантажити стор.7
Завантажити стор.8
Завантажити стор.9
Завантажити стор.10
Завантажити стор.11
Завантажити стор.12
Завантажити стор.13
Завантажити стор.14
Завантажити стор.15

Річний план закупівель на 2016 рік. Дата публікації - 2016-03-04.

Завантажити
Завантажити додаток (стор.1)
Завантажити додаток (стор.2)
Завантажити додаток (стор.3)
Завантажити додаток (стор.4)
Завантажити додаток (стор.5)
Завантажити додаток (стор.6)
Завантажити додаток (стор.7)
Завантажити додаток (стор.8)
Завантажити додаток (стор.9)
Завантажити додаток (стор.10)
Завантажити додаток (стор.11)
Завантажити додаток (стор.12)
Завантажити додаток (стор.13)
Завантажити додаток (стор.14)
Завантажити додаток (стор.15)

Річний план закупівель на 2015 рік. Дата публікації - 2015-02-13.
 
ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ закупівель на 2015 рік ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА код ЄДРПОУ 14163438 Дата публікації - 2014-09-10.
Тендерні процедури

Інформація про проведення тендерних процедур Дата публікації - 2018-04-11. Посилання на відповідну сторінку на prozorro

Антикорупційна політика

Нормативно-правова база

Декларування

Текстова інструкція

І. Щодо типів декларацій

ІІ. Щодо суб’єктів декларування

ІІІ. Щодо членів сім’ї суб’єкта декларування

IV. Загальні положення щодо відображення відомостей про об’єкти декларування

V. Особливості відображення відомостей про об’єкти нерухомості

VІ. Особливості відображення відомостей про об’єкти незавершеного будівництва

VІІ. Особливості відображення відомостей про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

VІІІ. Особливості відображення відомостей про транспортні засоби

ІХ. Особливості відображення відомостей про цінні папери

Х. Особливості відображення відомостей про корпоративні права

ХІ. Особливості відображення відомостей про юридичних осіб

ХІІ. Особливості відображення відомостей про нематеріальні активи

ХІІІ. Особливості відображення відомостей про доходи, у тому числі подарунки

ХІV. Особливості відображення відомостей про грошові активи

ХV. Особливості відображення відомостей про банківські та інші фінансові установи, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки

ХVІ. Особливості відображення відомостей про фінансові зобов’язання

ХVІІ. Особливості відображення відомостей про видатки та правочини суб’єкта декларування

ХVІІІ. Особливості відображення відомостей про роботу за сумісництвом

ХІХ. Особливості відображення відомостей про членство в організаціях та їхніх органах

ХХ. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

XXІ. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

 

Помідомити про факти корупції