Skip to main content
Lex et Juctitia

Щепанський Едуард Валерійович

ПІБ
Щепанський Едуард Валерійович
ПІБ (англійською)
EDUARD SHCHEPANSKIY
Вчене звання
доцент
Науковий ступінь
доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук
Посада
Завідувач кафедри ПУА
Нагороди

грамоти та подяки МОН України, Хмельницької обласної ради, Хмельницької ОДА, Хмельницької міської ради.

Освіта

Народився 30.11.1978 р.
З 2000 року працює у ХУУП імені Леоніда Юзькова, з 2017 - на посаді професора кафедри публічного управління та адміністрування.

Науково-педагогічна діяльність

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні засади стимулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону» зі спеціальності 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, економічна теорія, м. Київ.
 

Сфера наукових інтересів
ержавне та регіональне управління; туризм та рекреаційна діяльність; управління регіональним (місцевим) розвитком.
Викладає дисципліни
«Основи туризмознавства», «Туристичне країнознавство», «Регіональний та місцевий розвиток», «Державно-управлінські рішення», «Управління розвитком регіону».
Основні наукові публікації

1.   Щепанський Е. В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні: теорія, методологія та практика : монографія / Едуард Валерійович Щепанський ; Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2018. – 326 с.
2.   Щепанський Е. В. Туристично-рекреаційний комплекс Хмельниччини: теорія, практика, перспективи : навчальний посібник / Едуард Валерійович Щепанський ; Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2012. – 156 с.
3.   Щепанський Е. В. Механізм державного регулювання розвитку туристично-рекреаційних кластерів в Україні / Е.В. Щепанський // Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці : колективна монографія / за заг. і наук. ред. д.е.н., проф. В.П. Синчака. – Хмельницький: ХУУП, 2017. – С. 197-219.
4.   Щепанський Е. В. Механізм державного управління (регулювання) туристично-рекреаційною сферою: теоретичні підходи до визначення поняття / Е. В. Щепанський // Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Управління». – 2015. – Випуск 1. – С. 93-102.
5.   Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. – 2017. – № 1. – С. 317-324.
6.   Щепанский Э. В. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности туристско-рекреационных систем / Э. В. Щепанский // Научный журнал «Власть и общество (история, теория, практика)». – Тбилиси, 2017. – № 3. – С. 93-110.
7.   Щепанский Э. В. Теоретические аспекты государственного регулирования развития туризма / Э. В. Щепанский // East journal of security studies. Collection of scientific papers. – Kharkiv, Słupsk (Poland), 2017. – № 1. – С. 129-144.
 

Підвищення кваліфікації

міжнародний сертифікат підготовки управлінських кадрів «Професіоналізація кадрів для місцевого розвитку» (Республіка Польща, 2007);
сертифікат міжнародного зразка «Державне та місцеве управління» (США, 2008);
сертифікат про підвищення кваліфікації у сфері навчання дорослих для спеціалістів із регіонального економічного розвитку (Канада-Україна, проект «Регіональне врядування та розвиток», 2012).