Надіслати листа Мапа сайту На головну сторінку
... Я вами керую, щоб ви мені платили, а ви мені платите, щоб я вам наказував (Карел Чапек) ...
Українською мовою Русский язык In English
 Меню   
 
 • Загальна інформація
 • Освітній процес
 • Управління університетом
 • Ліцензування та акредитація
 • Вступнику
 • Факультети
 • Військова кафедра
 • Центр ППК
 • Структурні підрозділи
 • Наукова діяльність
 • Міжнародна співпраця
 • Студентське життя
 • Випускники університету
 • Профспілка
 • Публічні закупівлі
 • Інформація для оприлюднення
 • Мапа сайту
 •  

   Спілкування   
   
 • Онлайн конференція
 •  

   Бібліотека   
   
 • Електронна бібліотека
 •  


   Контакти   
   

  29000, Україна
  м. Хмельницький,
  вул. Героїв Майдану, 8
  тел:    (0382)71-80-00
  факс: (0382)71-75-70
  email: info@univer.km.ua

   

   Про нас   
   

  Відео про нас

   

   Банери   
       
  Ми на facebook
  Надання безоплатної правової допомоги.
  Євразійська асоціація правничих шкіл та правників
  Міжнародна програма TEMPUS:TRADIR
  Інтернет-портал мережі УРАН доступу до електронних інформаційних ресурсів
  Міністерство освіти і науки України
  Ridna khmelnitchina
  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
  neuvoo.com.ua - Ваш пошук роботи починається тут.
  International Association of Procedural Law
  ГГТУ им. П.О.Сухого.
   

   Фотовиставка   
   
   

   Погода   
   
  Погода в Хмельницькому » Україна
   

     Кафедри університету   
   
  Самсін Ігор Леонович
  IGOR SAMSIN

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5901-9115
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9GUYQCcAAAAJ

  Посада: в.о. завідувача кафедри
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: професор

  заслужений юрист України

  Народився 30.11.1957 р. в с. Сушне Радехівського району Львівської області.
  У 1983 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста, свідоцтво № 051073 від 25.06.1983.
  У травні 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Тлумачення актів законодавства про оподаткування України» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  У вересні 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Податкове зобов’язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методологічний аспект)» зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри комерційного права.
  У 2020 р. присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.  

  Трудова діяльність:
  працював адвокатом, завідувачем юридичної консультації Калинівського району Вінницької області;
  1987 р. - обраний народним суддею Літинського районного народного суду Вінницької області;
  1991 р. – суддя Вінницького обласного суду;
  1995 р. - суддя Верховного Суду України.
  Неодноразово обирався до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, 16.09.2010 р. призначений до складу ВККС головою Державної судової адміністрації. Цього ж дня був обраний головою комісії.
  Паралельно займався викладацькою діяльністю - працював в Академії суддів України, Київському національному торговельно-економічному університеті та в кількох інших вищих навчальних закладах.
  2017 р. – професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.
  З 25.08.2020 р. – в.о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  Є членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова та спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка».

  Автор понад 60 наукових публікацій, з яких: монографії «Судова реформа: актуалізація проблем статусу суддів та судоустрою України. Історико-правовий нарис» (2012 р.), «Конструкция обязательства в налогово-правовом регулировании» (2013 р.), «Податкове зобов’язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання» (2013 р.); «Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи» (2019 р.), колективна монографія «Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis» (2019 р.), посібники «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс» (2010 р.), «Новітнє вчення про тлумачення правових актів» (у співавторстві) (2013 р.), «Практичний курс тлумачення правових актів» (у співавторстві) (2014 р.), «Тлумачення актів законодавства України про оподаткування» (2018), «Муніципальне право України» (у співавторстві) (2019 р.).

  Викладає дисципліни: Тлумачення нормативно-правових актів, Податкове право, Теорія і практика адміністративного судочинства, Юридична техніка.

  Сфера наукових інтересів: адміністративне право та процес, цивільне право та процес, податкове право, фінансове та інформаційне право.

  Підвищення кваліфікації:
  професійне стажування за програмою «Адміністративне право в управлінні» в Університеті соціальних наук в м. Лодзь (Польща) (2.10.2018-30.01.2019 р.).

  Самсіну І.Л. присвоєно вищий кваліфікаційний клас судді. У березні 2003 р. за значний внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, активну участь у здійсненні заходів, пов’язаних із проведенням судово-правової реформи, та з нагоди 80-ї річниці від дня утворення Верховного Суду України нагороджений почесним знаком.
  У березні 2003 р. за значний внесок у забезпечення захисту прав і свобод громадян, активну участь у здійсненні заходів, пов’язаних із проведенням судово-правової реформи, та з нагоди 80-ї річниці від дня утворення Верховного Суду України нагороджений почесним знаком. За вагомий особистий внесок у державне будівництво, утвердження конституційних прав і свобод громадян, соціально-економічний і духовний розвиток України у червні 2006 р. І.Л. Самсіну присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, здійснення правосуддя, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян у грудні 2007 р. Президент України вручив Ігорю Леоновичу орден «За заслуги» ІІІ ступеня. І. Л. Самсін нагороджений також нагрудним знаком «За захист прав людини» (2001 р.), почесними відзнаками Вищої ради юстиції України та Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя (2007 р.), Грамотою Верховної Ради України.

  e-mail: i_samsin@univer.km.ua

  Основні наукові публікації:
  1. Самсін І.Л. Адміністративне судочинство як механізм захисту прав учасників виборчого процесу. Вісник Верховного Суду України. 2006. № 2. С. 2-12.
  2. Самсін І.Л. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми. Право України. 2006. № 10. С. 3-9.
  3. Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика. Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2007. № 2 (3). С. 11-13.
  4. Самсін І.Л. До проблеми про буквальне та асоціативне тлумачення актів податкового законодавства. Зб. наук. праць «Актуальні проблеми держави і права». 2007. Вип. № 36. Одеса: Юрид. л-ра. С. 465-475.
  5. Самсін І.Л. Проблеми судового тлумачення податкового законодавства у спорах, що виникають з вексельних розрахунків між суб’єктами господарювання. Вісник Верховного Суду України. 2008. № 6. С. 44-48.
  6. Самсін І.Л. Способи та межі логічного перетворення тексту актів податкового законодавства при їх тлумаченні. Зб. наук. праць «Актуальні проблеми держави і права». 2008. Вип. № 39. С. 118-127.
  7. Самсін І.Л. Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз в методологічному контексті тлумачення. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». 2009. Випуск № 47. С. 274-281.
  8. Самсін І.Л., Кубко Є.Б. Про деякі аспекти природи адміністративно-правових договорів. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 4 (116). С. 44-48.
  9. Самсін І.Л. Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 6 (118). С. 42-47.
  10. Самсін І.Л. Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс : навчальний посібник. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 364 с.
  11. Самсін І.Л. Раціональне праворозуміння і правозастосування як фундаментальні умови правосуддя. Публічне право. 2011. № 3. С. 239-244.
  12. Самсін І.Л. Зміна податкового зобов’язання: підстави та наслідки за Податковим кодексом України. Адвокат. 2011. № 8 (131). С. 27-31.
  13. Самсін І.Л. Імператив професійної етики: межі справедливого втручання у поведінку судді. Вісник господарського судочинства. 2011. № 1. С. 39-42.
  14. Самсін І.Л. Інститут "професійності" суддів. Вісник прокуратури. 2011. № 7 (121). С. 3-8.
  15. Самсін І.Л. Підстави виникнення податкового зобов’язання за Податковим кодексом України. Вісник Академії правових наук України: збірник наукових праць. Харків, 2011. № 3 (66). С. 179-186.
  16. Самсін І.Л. Підстави припинення податкового зобов’язання. Публічне право. 2011. № 4. С. 118-124.
  17. Самсін І.Л. Співвідношення понять "податковий обов’язок" та "податкове зобов’язання" в законодавстві України. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 9 (133). С. 34-38.
  18. Самсін І.Л. Динаміка податкового зобов’язання. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2011. № 3. С. 63-68.
  19. Самсін І.Л. До питання про розмежування податкового та цивільно-правового зобов’язання. Вісник господарського судочинства. 2012. № 1. С. 80-84.
  20. Самсін І.Л. Примус в податковому праві. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2012. № 1. С. 20-25.
  21. Самсін І.Л. Судова реформа: актуалізація проблеми статусу суддів та судоустрою України: історико-правовий нарис : монографія. Харків : ФІНН, 2012. 224 с.
  22. Самсин И.Л. Соотношение понятий налоговой обязанности и налогового обязательства. Финансовое право. 2012. № 3. С. 19-22.
  23. Самсін І.Л. Структура податкового зобов’язання. Публічне право. 2012. № 2 (6). С. 105-110.
  24. Самсін І.Л. Норми права в механізмі вирішення податково-правового спору. Публічне право. 2012. № 4. С. 92-98.
  25. Самсін І.Л. Зобов’язання: родове чи галузеве поняття (податково-правовий аспект). Вісник Верховного Суду України. 2012. № 2. С. 38-41.
  26. Самсін І.Л. Природа податкового зобов’язання. Право і суспільство. 2012. № 4. С. 51-55.
  27. Новітнє вчення про тлумачення правових актів : навч. посіб. з курсу тлумачення правових актів для суддів, що проходять підвищення кваліфікації і кандидатів на посади суддів, що проходять спец. підгот. / Ротань В. Г. та ін. ; відп. ред. В. Г. Ротань. Х.: Право, 2013. 752 с.
  28. Самсін І.Л. Концептуальні підходи до визначення податкового зобов’язання. Право України. 2013. № 1-2. С. 93-98.
  29. Самсін І.Л. Податкові правовідносини як різновид фінансово-правових. Фінансове право. 2013. № 2. С. 21-24.
  30. Самсін І.Л. Підгалузева природа податково-правових відносин та їх ознаки. Вісник Національної академії правових наук України. 2013. №2. С. 141-147.
  31. Самсин И.Л. Публичная природа налоговых правоотношений и их особенности. Экономика и право Казахстана. 2013. № 15 (447). С. 53-56.
  32. Самсін І.Л. Податкове зобов’язання: вид і міра поведінки, правовідношення чи інститут права? Форум права. 2013. №2. С. 492-496.
  33. Самсін І.Л. Механізм вирішення податково-правового спору. Митна справа. 2013. № 3 (87). С. 10-15.
  34. Самсін І.Л. Щодо відповідальності за невиконання податкового зобов’язання. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 275-283.
  35. Самсін І.Л. Юридичні факти в механізмі вирішення податково-правового спору. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2013. № 2. С. 4–7.
  36. Самсін І.Л. Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади. Вісник господарського судочинства. 2013. № 3. С. 16-18.
  37. Самсін І.Л. Податкове зобов’язання: правова природа, динаміка та наслідки невиконання: монографія. Харків: Право, 2013. 328 с.
  38. Самсин И.Л. Конструкция обязательства в налогово-правовом регулировании. Очерки налогово-правовой науки современности : монография / под. общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н. П. Кучерявенко. Москва-Харьков: Право, 2013. С. 318-339.
  39. Практичний курс тлумачення правових актів : навч. посіб. для суддів і канд. на посади суддів / Самсін І.Л. та ін. ; за ред. І.Л. Самсіна. Х. : Право, 2014. 488 с.
  40. Самсін І.Л. Співвідношення структурних елементів податкового зобов’язання і правового механізму податку. Право України. 2014. № 3. С. 91-96.
  41. Самсин И.Л. К вопросу о процедурах согласования налогового обязательства. Актуальные проблемы российского права. 2014. № 3. C. 368-371.
  42. Самсин И.Л. Правовое регулирование процедур разрешения налоговых споров. Lex Russica. 2014. № 3. С. 377-380. URL: http://lexrussica.ru/articles/article_29.html?issue=lexrussica-3-2014
  43. Самсін І.Л. Про наслідки невиконання податкового зобов’язання. Вісник Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Том 13. С. 85-91.
  44. Самсін І.Л. Питання щодо процедури узгодження податкового зобов’язання. Юридичний журнал. 2015. № 1 (151). С.100-102.
  45. Самсін І.Л. Правове регулювання процедури вирішення податкових спорів. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2016. № 1. С. 122-128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2016_1_10
  46. Самсін І.Л. Тлумачення актів законодавства України про оподаткування: лекційно-практичний курс : навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. та допов. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 488 с.
  47. Samsin I. Ways to interpret tax legislation. The issues of improving legal knowledge in the XXI century: The unity of theory and practice. 2019. Сhapter 10. Р.166-184. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/69/781/1707-1
  48. Samsin I. Analogy of the law and the analogy of law like methods of interpretation of acts of the legislation on taxation. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 1, part 1. Р. 149-154. URL: http://www.vjhr.sk/archive/2019_1/part_1/26.pdf
  49. Самсін І. Л., Казакевич П. В. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 232 с.
  50. Samsin I.L. The Current State of Ukraine’s Legislation and the Problems of Its Intervention. Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. Volume 2. 304 p.
  51. Omelchuk O., Borsuk N., Samsin I., Lutskyi M., Trufanova Y. Management and regulation of electronic money circulation: information and juridical aspects. International Journal of Management. 2020. Volume 11. Issue 4. Р. 634-644. URL: http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4
  52. Chekhovska I., Michurin Ie., Samsin I., Izbash E., Dundych L. Cosmetological services: comparative and legal analysis. Georgian Med News. 2019. № 296. Р. 165-170. URL: https://www.researchgate.net/publication/338298215_COSMETOLOGICAL_SERVICES_COMPARATIVE_AND_LEGAL_ANALYSIS


  Буханевич Олександр Миколайович
  OLEKSANDR BUKHANEVYCH

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6397-0715
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=o_EzFGYAAAAJ

  Посада: професор кафедри
  Вчене звання:  професор
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук

  член-кореспондент Національної академії правових наук України

  заслужений юрист України

  Народився 25 лютого 1977 р. в селі Печанівка Дзержинського (нині Романівського) району Житомирської області.
  У 1999 р. з відзнакою закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство» та у 2004 році закінчив Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Облік і аудит».

  Трудова діяльність:
  1999 р. - старший слідчий прокуратури м. Житомира;
  2000-2004 рр. - викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін та заступник декана правничого факультету Національного університету «Острозька академія»;
  2004-2005 рр. - голова Правління Хмельницької регіональної правозахисної громадської організації «Народна довіра», секретар Нетішинської міської ради, керівник апарату Хмельницької ОДА;
  2006-2007 рр. - голова Хмельницької ОДА (Указом Президента України від 16.05.2007 р. № 416/2007 присвоєно другий ранг державного службовця);
  травень-листопад 2007 р. - член Ради національної безпеки і оборони України;
  2008-2010 рр. - перший заступник Голови Державної податкової адміністрації України. Указом Президента України від 20.08.2009 р. присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби другого рангу;
  2010-2012 рр. - професор кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету державної податкової служби України;
  2013-2014 рр. - дисциплінарний інспектор служби дисциплінарних інспекторів секретаріату, керівник секретаріату Комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  2016 р. – професор, завідувач, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ХУУП,

  Голова вченої ради університету (з 20.12.2017 р. до червня 2020р).

  Обирався депутатом Нетішинської міської ради Хмельницької області та Хмельницької обласної ради.
  У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», в 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри господарсько-правових відносин.

  30.08.2016 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2019 році присвоєно вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансово права.

  Здійснює підготовку аспірантів і здобувачів. Під його керівництвом захистилось 4 кандидати юридичних наук.

  Є автором понад 70 наукових праць, в т. ч. 4-х монографій (з них 2 – у співавторстві), 4-х підручників та навчальних посібників у співавторстві.

  Коло наукових інтересів: теорія держави і права, адміністративне право, конституційне право,
  фінансове право, державне управління.

  У 2000 р. Олександр Миколайович отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 293 (на підставі рішення Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури).

  У 2013 р. отримав сертифікат Національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ.

  Указом Президента України від 21.01.2017 р. №10/2017 Буханевичу О.М. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

  Нагороджений Грамотою Верховної Ради України «За  заслуги перед Українським народом» (2019 р.), Почесною грамотою Національної академії правових наук України (2019 р.), відзнакою Державної митної служби України – нагрудним знаком «За сприяння митним органам України» (2008 р.), нагрудним знаком Державної податкової адміністрації України «Почесною відзнакою державної податкової служби України» (2009 р.); відзнакою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – нагрудним знаком «Правосуддя і справедливість», найвищими відомчими відзнаками Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира І ступеня Української православної церкви, орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира ІІ та ІІІ ступенів Української православної церкви Київського патріархату.
  Нагороджений дипломом переможця конкурсу імені Святого Володимира на краще науково-правниче видання в номінації «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (рішення номінаційного комітету від 18.10.2018 р. № 1).
  28 серпня 2020 року на чергових зборах Національної академії правових наук України професора, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Олександра Миколайовича Буханевича було обрано членом-кореспондентом Національної академії правових наук України по відділенню державно-правових наук і міжнародного права.
  Пройшов стажування в Академії Гуспол (Чехія), «Освіта в країнах Європейського Союзу» (реєстраційний номер CerAkHus 006/2018).
  Голова редакційної колегії журналу «Інформація і право». Член редакційної колегії Часопису Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки», наукового журналу «Наука і правоохорона», науково-практичного журналу «Економіка та митно-правові відносини», член Наукової ради Збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування».


  Вибрані наукові праці:

  1. Буханевич О.М. Поняття «Адміністративна послуга» в контексті адміністративної реформи України / О.М. Буханевич // European political and law discourse. Том 2. – 2015. – № 3. – С. 230-234.
  2. Буханевич О.М. Закордонний досвід надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Митна справа. Частина 2. Книга 1. – 2014. – № 6 (96). – С. 222 229.
  3. Буханевич О.М. Критерії встановлення платних та безоплатних адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2015. – № 31. Том 2. – С. 114-117.
  4. Буханевич О.М. Правове регулювання плати за надання адміністративних послуг: проблеми теорії та практики / Ю.В. Оніщик, О.М. Буханевич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 43-48.
  5. Буханевич О.М. Надання адміністративних послуг платникам податку / О.М. Буханевич // Університетські наукові записки. – 2011. – № 4 (40). – С. 234 238.
  6. Буханевич О.М. Якість і доступність адміністративних послуг як елемент їх правової характеристики / О.М. Буханевич // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 2(І). – С. 89-95.
  7. Буханевич О.М. Контроль у сфері надання адміністративних послуг: сутність та особливості здійснення / О.М. Буханевич // European political and law discourse Том 2. – 2015. – № 4. – С. 291-296.
  8. Буханевич О.М. Проблеми надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / О.М. Буханевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 14. Том 1. – С. 71-73.
  9. Буханевич О.М. Теоретичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем переліку адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. –2015. – № 2. – С. 45-49.
  10. Буханевич О.М. Поняття та сутність процедури надання адміністративних послуг / О.М. Буханевич // Право і суспільство. – 2015. – № 5. – С. 126-131.
  11. Буханевич О.М. Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні / В.Т. Білоус, О.М. Буханевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. № 837. – С. 23-28.
  12. Marina Khmara, Olena Grinenko, Sergii Koroied, Daria Koucherets and Olekdandr Bukhanevych (2017). Development of global production networks in a global environment. Problems and Perspectives in Management, 15(3), 467-477.
  13. Iryna N Sopilko, Maryna O Medvedieva, Arif G Guliiev, Sergiy D Bilotsky, Oleksandr N Bukhanevych, Dmytro I Sirokha, Tetiana A Terekhova. International Terrorism and Massmedia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2018. Volume 21. Issue 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/international-terrorism-and-mass-media-7313.html
  14. Tetyana Kravtsova, Viktoriia Rohalska, Oleksandr Bukhanevych, Vasyl Ilkov, Oleksandr Chudnovskyi. Topical taxation issues in conditions of digital market. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23, Issue 1, P. 1-6. URL: https://www.abacademies.org/articles/topical-taxation-issues-in-conditions-of-digital-market-9014.html
  15. Olha V. POKATAIEVA, Lesia A. SAVCHENKO, Oleksandr M. BUKHANEVYCH, Anton O. MONAIENKO, Olga P. GETMANETS. Instruments of Financial Legal Policy in the Countries of the European Union. Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI, Summer, 4(50): 1313 – 1322. URL: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/5336
  16. Буханевич О. М. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства. Держава та регіони. Серія: Право. 2008. № 2. С. 103-107.
  17. Буханевич О. М. Особливості фінансових правовідносин у сфері житлово-комунального господарства. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2008. № 3. С. 71-80.
  18. Буханевич О. М. Правове забезпечення реалізації відносин у житлово-комунальній сфері. Митна справа: науково-аналітичний журнал. 2008. № 6. Ч. 2. С. 43-48.
  19. Буханевич О. М. Сучасний стан правового забезпечення щодо розвитку регіональної організації житлово-комунального господарства України. Держава та регіони. Серія: Право. 2008. № 3. С. 63-72.
  20. Буханевич О. М. Правове забезпечення створення конкурентного середовища в житлово-комунальній сфері. Університетські наукові записки. 2008. № 3. С. 71-72.
  21. Буханевич О. М. Удосконалення правового забезпечення надання адміністративних послуг. Наука і правоохорона. 2011. № 4 (14). С. 98-102.
  22. Буханевич О. М. Роль адміністративної процедури у розв’язанні проблем надання адміністративних послуг. Наука і правоохорона. 2014. № 4 (26). С. 68-72.
  23. Буханевич О. М. Платні адміністративні послуги: проблемні питання та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2014. Випуск 6-2. Том. 2. С. 133-136.
  24. Буханевич О. М. Особливості правового регулювання адміністративних послуг в країнах Європейського Союзу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. Випуск 12. Том. 1. С. 116-118.
  25. Буханевич О. М. Правове забезпечення діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг. Митна справа. 2014. Спеціальний випуск. С. 240-245.
  26. Буханевич О. М. Критерії встановлення платних та безоплатних адміністративних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. № 31. Том. 2. С. 114-117.
  27. Буханевич О. М. Організаційно-правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах. Право і суспільство. 2015. № 4. Частина 2. С. 105-109.
  28. Буханевич А. Н. Трансформация системы предоставления качественных административных услуг в Украине. «Legea si Viata». Республика Молдова. 2015. № 5/3 (281). С. 3-6.
  29. Буханевич О. М. Класифікація адміністративних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. № 33. Том. 2. С. 7-10.
  30. Буханевич О. М. Проблеми впровадження електронних адміністративних послуг в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. № 3. Том 2. С. 57-60.
  31. Буханевич О. М. Поняття «адміністративна послуга» в контексті адміністративної реформи України. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2015. Svazek 2. 3. vydani. С. 230-234.
  32. Буханевич О. М. Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 110-113.
  33. Буханевич А. Н. Информационное обеспечение предоставления административных услуг в Украине: современное состояние и перспективы развития. «Legea si Viata». Республика Молдова. 2015. № 7/2 (283). С. 6-9.
  34. Буханевич О. М., Білоус В. Т. Пріоритетні напрями розвитку інституту адміністративних послуг. Наука і правоохорона. 2015. № 4 (30). С. 16-21.
  35. Буханевич О. М., Рибінська А. П. Формування системи надання якісних адміністративних послуг як передумова побудови сервісної демократичної держави в Україні. Наше право. 2019. №. 1. С. 29-36.
  36. Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний контроль як вид державного контролю: змістовно-функціональна характеристика. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 9-18.
  37. Буханевич О. М. Умови виникнення зобов’язань з відшкодування моральної шкоди. Університетські наукові записки. 2019. №. 2. С. 38-45.
  38. Буханевич О. М. Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав, що забезпечують приватність фізичної особи. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2019. Вип. 2. С. 21-30.
  39. Буханевич О. М., Івановська А. М. Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика. Наука і правоохорона. 2019. № 4. С. 67-79.


  Суббот Анатолій Іванович
  SUBBOT ANATOLIY

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1453-9379
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=S4pgXtMAAAAJ

  Посада: професор
  Науковий ступінь:  доктор юридичних наук.
  Вчене звання: професор.

  Народився 27.07.1959 р.
  У 1974 році вступив до Новозибковського сільськогосподарського технікуму у м. Новозибкові (Росія), який закінчив в 1978 році.
  3 1978 року по 1982 рік здобув повну вищу освіту у Військовому інституті фізичної культури (м. Ленінград) за спеціальністю «Командна фізична культура та спорт».
  З 1982 року по 1988 рік проходив службу у військовій частині 27895 (м. Керч) на посаді начальника служби.
  У 1988 році призначений на посаду викладача, згодом начальника кафедри Київського вищого інженерного радіотехнічного училища(інституту), де проходив службу до 1999 року.
  З початку 1999 року по 2006 рік займав посаду начальника кафедри, з 2006 року по 2008 рік – заступника начальника факультету податкової міліції з навчальної та наукової роботи у Національному університеті державної податкової служби України.
  З 2008 року по 2016 рік працював на посаді професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету державної податкової служби України.
  З 2016 року по 2018 рік працював на посаді завідувача кафедри публічно-правових дисциплін, згодом директора юридичного інституту Київського міжнародного університету.
  З травня 2018 року по теперішній час працює професором кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  З 1989 року навчався в ад’юнктурі Військового інституту фізичної культури (м. Ленінград), яку закінчив у 1993 році.
  3 1999 року по 2003 рік здобув другу вищу освіту (магістр) в Академії державної податкової служби України на юридичному факультеті за спеціальністю «Правознавство».
  У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Нормативна система фізичної підготовки курсантів військово-навчальних закладів Міністерства оборони України» у спеціалізованій вченій раді Д 106.08.01 Санкт-Петербурзького військового інституту фізичної культури, та йому присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  У 2001 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки.
  У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів» у спеціалізованій вченій раді Д 27.855.02 Національного університету ДПС України.
  У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки.

  Сфера наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх працівників, правове забезпечення запобіганню та протидії корупції у органах державної влади, адміністративно-правове регулювання фізичної культури та спорту в Україні.

  Кількість наукових публікацій: понад 125.

  Викладає навчальні дисципліни: Порівняльне адміністративне право, Адміністративна діяльність Національної поліції, Правове регулювання запобігання та протидії корупції.

  Кількість навчально-методичних публікацій: більше 30.

  Підвищення кваліфікації (сертифікати)
  Тернопільський Національний економічний університет, з 20 січня по 20 лютого 2020 року (наказ від 13.01.2020 р. № 6-К/тр). Довідка від 20.02.2020 р. № 49.

  Нагороди: нагороджений грамотами та відзнаками МО України, Міністерства освіти і науки України, ДПА України, ОДА Київської області, ОДА м. Києва, Національного університету ДПА України.

  Є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.052.19 Національного університету «Львівська політехніка» та членом спеціалізованої вченої ради К 70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.
  Почесний працівник податкової служби України, Відмінник Освіти України, Відмінник податкової міліції, полковник податкової міліції у відставці, майстер спорту СРСР.


  Вибрані наукові праці:
  1. Суббот А. І. Рукопашний бій : навч. посібник для студ. спец. "Податкова міліція"; Державна податкова адміністрація України, Академія держ. податкової служби України. К. : МП Леся, 2001. 212 с.
  2. Суббот А. І., Жаров А. І., Корнєєв Ю. В. Безпека професійної діяльності працівників податкової міліції : соціально-психолог. питання теорії і практики: навчальний посібник; Держ. податк. служба України. Нац. ун-т. Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2006. 352 с.
  3. Суббот А. І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників. Держава і право. 2011. № 3 (54). С. 232-238.
  4. Суббот А.І. Напрями удосконалення нормативно-правового регулювання особистої безпеки правоохоронних органів. Наука і правоохорона. 2011. № 4 (14). С. 125-128.
  5. Суббот А.І., Козак Л.С. Загальний аналіз соціального захисту працівників правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників. Віче. 2011. № 24 (309). С. 21-23.
  6. Суббот А. І. Правові основи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів : монографія; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2012. 330 c.
  7. Суббот А.І., Мартинюк А.В. Загальний аналіз правового та адміністративно-правового захисту працівників податкової міліції. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2012. № 1 (5). С. 130-133.
  8. Суббот А.І. Теоретико-правові основи безпеки діяльності організації та її працівників. Держава і право. 2012. № 55. С. 249-254.
  9. Суббот А.І. Нормативно-правові гарантії безпеки правоохоронних органів та їх співробітників. Наука і правоохорона. 2012. № 1 (15). С. 126-130.
  10. Суббот А.І. Негативні явища та прояви, що впливають на безпеку діяльності правоохоронних органів та особисту безпеку їх співробітників. Віче. 2012. № 8 (317). С. 28-30.
  11. Суббот А.І. Сучасні підходи до формування безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки їх співробітників. Віче. 2012. № 10 (319). С. 26-28.
  12. Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро 2012. Віче. 2012. № 11 (320). С. 36-39.
  13. Суббот А.І. Правове регулювання безпеки правоохоронних органів та особистої безпеки співробітників. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 2 (57). С. 157-162.
  14. Суббот А.І. Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 6 (128). С. 74-79.
  15. Суббот А.І. Законність та дисципліна в діяльності правоохоронних органів як обов’язкові умови підвищення безпеки їхньої професійної діяльності. Держава і право. 2012. № 56. С. 197-202.
  16. Суббот А.І. Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 8 (130). С. 73–78.
  17. Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12 (134). С. 69-76.
  18. Суббот А.І. Зарубіжний досвід як підґрунтя удосконалення ефективності та якості забезпечення розвитку заходів безпеки правоохоронних органів. Держава і право. 2012. № 58. С. 197-204.
  19. Суббот А.І., Махиніч Ю.С. Досвід забезпечення громадського порядку та безпеки під час організації ЄВРО-2012 в Україні. Наука і правоохорона. 2012. № 4. С. 50-54.
  20. Суббот А.І. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення правоохоронних органів як складові їх безпечної діяльності. Віче. 2012. № 24 (333). С. 16-18.
  21. Суббот А.І. Удосконалення системи забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів в умовах сучасних трансформаційних процесів. Віче. 2013. № 4 (337). С. 24-27.
  22. Суббот А.И., Гусаров С.Н. Современные подходы по обеспечению личной безопасности сотрудников правоохранительных органов от коррупционных посягательств. Європейські перспективи. 2013. № 5. С. 38-43.
  23. Суббот А.І. Забезпечення безпеки осіб, укорінених в злочинне середовище. Віче. 2013. № 10 (343). С. 27-29.
  24. Суббот А.І. Забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів України, які приймають участь в миротворчих місіях. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 5 (141). С. 80-85.
  25. Суббот А.І., Гончарук Н.М. Забезпечення контролю й обліку великих платників податків. Віче. 2013. № 24. С. 20-22.
  26. Суббот А.І., Костенко В.М. Шляхи покращення правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 1 (147). С. 115-120.
  27. Суббот А.І., Суббот А.А. Розвиток та сучасність поняття банкрутства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 5 (151). С. 102-109.
  28. Суббот А.І. Особливості правового регулювання контролю трансфертного ціноутворення у відносинах великих платників податків. Віче. 2014. № 6 (362). С. 2-7.
  29. Суббот А.І. Застосування в Україні передових світових стандартів організації ефективної діяльності правоохоронних органів. Віче. 2014. № 10 (366). С. 5-11.
  30. Суббот А.І. Забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів від корупційних посягань. Віче. 2014. № 12 (368). С. 27-31.
  31. Суббот А.І. Негативні явища, що впливають на безпечну діяльність працівників правоохоронних органів. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 8 (154). С. 111-117.
  32. Суббот А.І. Фінансування правоохоронних органів як засіб адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки їх працівників. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2014. № 7 (153). С. 100-106.
  33. Суббот А.І. Участь громадськості у запобіганні та протидії корупції. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 4 (37). С. 56-62.
  34. Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу державної посадової особи. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 4. С. 138-142.
  35. Суббот А.І. Інформаційна безпека діяльності працівників правоохоронних органів. Віче. 2014. № 14. С. 6-34.
  36. Суббот А.І. Інформаційна безпека суспільства. Віче. 2015. № 8. С. 29-31.
  37. Суббот А.І. Адміністративне-правове регулювання безпеки в діяльності цивільної авіації. Фінансове право. 2015. № 4. С. 61-64.
  38. Суббот А.І., Липа В.А. Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами. Публічне урядування. 2016. № 1. С. 218-231.
  39. Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Інституційно-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду. Альманах международного права. 2016. № 13. С. 4-13.
  40. Суббот А.І., Дем’янчук Ю.В. Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства. Підприємство, господарство і право. 2017. № 6. С. 113–117.
  41. Суббот А.І. Соціальний захист працівників правоохоронних органів (поліції). Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 8. С. 24-28.
  42. Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 3. P. 276–282. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/456
  43. Суббот А.І. Досвід країн світу щодо діяльності органів державного фінансового контролю, зокрема у розгляді справ про адміністративні проступки. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С. 143-148.
  44. Суббот А.І. Система органів фінансового контролю. Наука і правоохорона. 2018. № 3. С. 127-135.
  45. Суббот А. І. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення / за заг. ред. С. В. Пєткова. К.: Юрінком Інтер, 2020. С. 429-437.


  Бригінець Олександр Олексійович
  Bryhinets Oleksandr

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4058-7566
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=2D74sbYAAAAJ

  Посада: професор кафедри
  Науковий ступінь: доктор юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народився 15 квітня 1986 року в м. Чернігів у родині лікарів.

  Освіта:
  2008 р. - спеціальність «Правознавство» (диплом магістра з відзнакою), Національний університет ДПС України
  2011 р. - спеціальність «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою), Національний університет ДПС України
  2011 р. - аспірантура, Національний університет ДПС України
  2011 р. - диплом кандидата юридичних наук, спеціальність 12.00.07
  2015 р. - атестат доцента кафедри фінансового права
  2017 р. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»
  2017 р. - педагогічне звання «вчитель-методист»
  2017 р. - диплом доктора юридичних наук, спеціальність 12.00.07

  Трудова діяльність:
  2008-2019 рр. - асистент, аспірант, старший викладач, доцент, професор кафедри фінансового права, Університет ДФС України;
  2017-2018 рр. - завідувач, професор кафедри публічно-правових дисциплін юридичного інституту, Київський міжнародний університет;
  2018 р. - завідувач кафедр загальноюридичних дисциплін, правознавства юридичного інституту, Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж»;
  2018-2019 рр. - професор кафедри теорії та історії держави і права, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  2019-2020 рр. - професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
  2020 р. - професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Автор понад 100 наукових праць з фінансової безпеки держави, фінансового права, банківського права, митного права, адміністративного права, теорії держави і права, серед яких монографія та 4 посібники.

  Викладає дисципліни: Митне право, Проблеми фінансового права, Правове забезпечення банківської безпеки.

  Підвищення кваліфікації:
  2014 р. - сертифікат про володіння англійською мовою на рівні С1, Національний університет ДПС України;
  2016 р. - стажування на кафедрі публічно-правових дисциплін, Університет сучасних знань;
  2019 р. - сертифікат про проходження професійного наукового стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» на базі Вищого Духовного Семінаріуму UKSW у Варшаві (Республіка Польща) за підтримки Фундації ADD (з 14 жовтня 2019 року по 25 жовтня 2019 року – 120 годин);  
  2019 р. - свідоцтво про володіння англійською мовою на рівні В2, Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов».

  Член редколегії «Ірпінський юридичний часопис»

  e-mail:             o_bryhinets@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки України: монографія. Ірпінь: Університет ДФС України, 2016. 362 с.
  2. Бригінець О.О. Правове регулювання фінансової безпеки держави в умовах економічної кризи. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. № 6. С. 16-18.
  3. Бригинец А.А. Влияние глобализационных процессов на состояние финансовой безопасности государства. Legea si Viata. 2015. № 12 (228). С. 16-19.
  4. Бригінець О.О. Правове регулювання боргової безпеки держави як складової частини фінансової безпеки держави. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2015. № 6 (16). С. 108-111.
  5. Бригінець О.О., Білоус В.Т. Забезпечення вітчизняної економічної безпеки в умовах монополізму економіки України. Фінансове право. 2015. № 3 (33). С. 44-47.
  6. Бригінець О.О. Розвʼязання проблем управління державною власністю – шлях до укріплення фінансової безпеки держави. Фінансове право. 2015. № 4 (34). С. 46-50.
  7. Бригінець О.О. Історичний розвиток правового забезпечення економічної безпеки держави. Збірник наукових праць Національного університету ДПС України. 2015. № 4. С. 49-54.
  8. Бригінець О.О. Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. № 837. С. 36-41.
  9. Бригинец А.А. Правовое обеспечение бюджетной безопасности государства как структурного элемента финансовой безопасности государства. Legea si Viata. 2016. № 11/2 (299). С. 9-12.
  10. Бригінець О.О. Правове забезпечення банківської безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. № 40. Т 1. С. 137-140.
  11. Бригінець О.О. Діалектика виникнення та теоретико-методологічний інструментарій дослідження фінансової безпеки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. 2016. Вип. 5(2). С. 23-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/N
  12. Бригінець О.О. Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 140-142.
  13. Бригінець О.О. Правове забезпечення митної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави. Економіка. Фінанси. Право. 2016. № 10. С. 37-40.
  14. Бригинец А.А., Бригинец А.В. Правовые особенности функционирования и развития безопасности государства. Legea si Viata. 2016. № 12/3 (300). С. 15-18.
  15. Бригінець О.О., Бригінець А.В. Теоретико-правові основи дослідження проблем безпеки держави. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 6 (22). С. 66-71.
  16. Бригінець О.О. Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 3 (12). С. 51-54.
  17. Бригінець О.О. Правове забезпечення інвестиційної безпеки держави як структурного елементу фінансової безпеки держави. Держава та регіони. Серія: Право. 2016. № 4. С. 52-57.
  18. Бригінець О.О. Місце державної фіскальної служби України в процесі реалізації фінансової безпеки держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2016. № 22. С. 60-63.
  19. Бригінець О.О. Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 10/1. С. 20-24.
  20. Бригінець О.О., Марценюк А.І. Адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу: митна справа. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 46. Т.1. С. 121-123.
  21. Бригінець О.О. Предмет безпосереднього замаху та особа злочинця в структурі криміналістичної характеристики методики розслідування злочинних дій з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Вісник Південного регіонального центру Націон
  22. Бригінець О.О. Сутність комерційної або банківської таємниці як обʼєкта злочинних посягань. Економіка та право. 2017. Том 48. С. 69-73.
  23. Бригінець О.О., Білоус В.Т. Правові питання розв’язання проблем фінансової безпеки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2018. № 923. С. 89-95.
  24. Бригінець О.О., Касьяненко Л.М. Проблеми фінансової безпеки держави на сучасному етапі. Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України. / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Женевський центр демократичного контролю над збройними с
  25. Бригінець О.О. Динамічний підхід до дослідження проблем безпеки держави. Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля» (Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Право»). 2019. № 10 (1). С. 6-11.
  26. Бригінець О.О. Важливість фінансової безпеки громадянина у дослідженні фінансової безпеки держави. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 7. С. 6-9.
  27. Бригінець О.О. Податкові режими в Україні в умовах глобалізаційних процесів. Actual Aspects of Development in the Context of Globalization. Флоренція, Італійська Республіка, 2020. С. 158-162.
  28. Бригiнець O. O., Шкарупа В. К. Oптимiзaцiя упрaвлiння oргaнaми держaвнoї пoдaткoвoї служби Укрaїни. Нaукoвий вiсник Нaцioнaльнoгo унiверситету ДПС Укрaїни. 2008. № 1 (40). С. 138-143.
  29. Бригiнець O. O. Oнтoлoгiя aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo стaтусу держaвнoї пoдaткoвoї служби Укрaїни. Фiнaнсoве прaвo. 2009. № 4. С. 15-18.
  30. Бригiнець O. O. Перспективи прaвoвoгo зaбезпечення мoдернiзaцiї держaвнoї пoдaткoвoї служби Укрaїни. Право та управління. 2010. № 1 С. 12-19. URL: http://www.nbuv. gov.ua/ e-journals/prtup/2010_1/pdf/10boosou.pdf


  Івановська Алла Миколаївна
  ALLA IVANOVSKA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8608-5030
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xrkdna0AAAAJ

  Посада: професор кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилась 30.07.1974 р. у с. Підлісний Олексинець Городоцького району Хмельницької області в сім’ї службовців.
  У 1997 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка за спеціальністю «Правознавство».

  Трудова діяльність:
  1997-2001 рр. – викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії ПВУ;
  1998-2000 рр. - навчання в ад’юнктурі при Академії ПВУ;
  31.03.2000 р. у спеціалізованій вченій раді Національної академії ПВУ ім. Богдана Хмельницького захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, спеціальність 20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права. Тема дисертаційного дослідження – «Правові основи контрольної діяльності юридичної служби Державного комітету у справах охорони державного кордону України»;
  2007 р. - присвоєно вчене звання доцента  кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  з 2001 р. – старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права;
  з 2014 р. - професор кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права.

  Викладає навчальні дисципліни: : «Конституційне право зарубіжних країн», «Порівняльне конституційне право», «Конституційний контроль в Україні», «Проблеми конституційного права України», «Правове регулювання адміністративних послуг», «Теорія та практика реалізації конституційного контролю».

  Автор понад 60 наукових публікацій, у тому числі 3 монографії (1 – у співавторстві), 3 навчальних посібників (2 – у співавторстві), 28 наукових статей (з яких 10 у зарубіжних виданнях), учасник понад 60 наукових конференцій.

  Керує підготовкою трьох аспірантів за спеціальністю 081 Право.

  Нагороди:
  диплом лауреата 2 премії  у номінації конституційне право; муніципальне право щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання (2013 р.);
  диплом лауреата 1 премії у номінації конституційне право; муніципальне право щорічної премії імені Святого Володимира за краще науково-правниче видання (2019 р.);
  грамота Голови Конституційного Суду України (2019 р.);
  подяка Президента Національної академії правових наук України (2019 р.);
  грамота Хмельницької обласної ради (2007 р.);
  грамота Хмельницької  обласної державної адміністрації (2010 р.).

  e-mail:a_ivanovska@univer.km.ua


  Вибрані наукові праці:

  1.   Івановська А. М. Захист трудових і соціальних прав у практиці Конституційного Суду України: сучасний стан та перспективи розвитку / А.М.Івановська, Н.І. Чудик-Білоусова   // Університетські наукові записки. – 2014. – № 3. –  С. 245 258.
  2.   Івановська А. М. Окремі проблеми становлення ювенального права в Україні / В.І. Мірошніченко, Н.І. Чудик-Білоусова, А.М. Івановська //  Університетські наукові записки. – 2013. –  № 3 (47). – С. 20-33.
  3.   Івановська А.М. Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду  України / Ю.В., А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2 (18). – 58-68.
  4.   Івановська А.М. Офіційне тлумачення Конституції і законів України як повноваження Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2013. – № 4 (48). – С. 48-54.
  5.   Івановська А. М. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття та характерні ознаки / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2 (54). – С. 27-41.
  6.   Івановська А.М. Юридична природа актів Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – 42-50.
  7.   Івановська А.М. До питання про місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади  / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2015. – № 1 (53). – С. 12-26.
  8.   Івановська А.М. Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2011. – № 4 (40). – С. 50-59.
  9.   Івановська А.М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3 (15). – С. 36-42.
  10.   Івановська А.М. Окремі питання визначення конституційності  правових актів Конституційним Судом України / А.М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1 (17). – С. 23-31.
  11.   Ивановская А.Н., Чудык-Белоусова Н.И. Роль Конституционного Суда Украины в защите трудовых прав / А.Н. Ивановская, Н.И. Чудык-Белоусова // Трудовое и социальное право. – 2014. – № 4 (12). – С. 33-40.
  12.   Ивановская А.Н. Проблемные вопросы проверки конституционности международных договоров Конституционным Судом Украины / А.Н. Івановська // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 2013. – № 3 (3). [Електронный ресурс]. –  Режим доступа: http://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/ivanovskaya_am_13_3_07.pdf
  13.   Білоусов Ю. В. До питання про причини невиконання рішень Конституційного Суду України / Ю. В. Білоусов, А. М. Івановська // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. / Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 180. – С. 47–55.
  14.   Івановська А. М. До питання про обов’язковість виконання рішень Конституційного Суду України органами державної влади / А. М. Івановська // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3. – С. 460–463.
  15.   Iwanowskaja А. Przeciwdzialanie ryzykom korupcyjnym w kontekście zgodności z zasadami etyki osób, upowaznionych do wykonania zadań i funkcji państwa Ukraińskiego / N. Czudyk-Belousowa, А. Iwanowskaja // Polskie, Rosyjskie i Ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i walki z korupcją / red. : Antoni Osierda ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. – Bielsko-Biała, 2012. – S. 243-252.
  16.   Ивановская А.Н. Политико-правовой аспект в деятельности Конституционного Суда Украины / А.Н. Ивановская  // Динамика правотворчества и правоприменения в новых условиях развития экономики : сборник научных трудов. В 2-х ч. Ч. 1. / Ин-т парламентаризма и предпринимательства ; под ред. А.А. Квятович [и др.]. – Минск : ИПП, 2012. – С. 48-53.
  17. Івановська А. М. Правові засади функціонування Конституційного Суду України : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. 223 с.
  18. Івановська А. М. Конституційне право зарубіжних країн : навчальний посібник. В 2-х частинах. Частина 1. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 597 с.
  19. Івановська А. М. Конституційне право зарубіжних країн : навчальний посібник. В 2-х частинах. Частина 2. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. 652 с.
  20. Івановська А. М. Проблемні питання формування Конституційного Суду України. Університетські наукові записки. 2018. № 2. С. 24-35.
  21. Івановська А. М. До питання про офіційне тлумачення законів України.  Публічне право. 2018. Спеціальний випуск. С. 75-81.
  22. Івановська А. М. Конституційна скарга як ефективний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина органами конституційного контролю: недоліки вітчизняної моделі. Соціологія права. 2019. Спецвипуск, присвячений 23-ій річниці Конституції України. С. 12-15.
  23. Буханевич О. М., Івановська А. М. Конституційний контроль як вид державного контролю: змістовно-функціональна характеристика. Публічне право. 2019. № 4 (36). С. 9-18.
  24. Буханевич О. М., Івановська А. М. Принципи конституційного контролю як специфічного виду державного контролю: сутнісна характеристика. Наука і правоохорона. 2019. № 4. С. 67-79.
  25. Ивановская А. Н. Отдельные вопросы правового регулирования института конституционной жалобы. Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства.  2019. Том 9. № 2. С. 6-16.
  26. Івановська А. М. Законність, конституційна законність та конституційність як засади здійснення конституційного контролю: до питання співвідношення понять. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 1. С. 43-46.
  27. Івановська А. М. Розмежування судового та конституційного контролю: теоретико-правовий аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 3. С. 234-237.
  28. Ivanovska A. Constitutional control in the mechanism of exercising public power. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 2. (volume 2). S. 47-52.
  29. Ivanovska A. Theoretical and Legal Principles of the State Control System. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. № 3. (volume 1). S. 144-149.
  30. Івановська А. М. Конституційний контроль: теорія та практика реалізації : монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова. 2020. 558 с.


  Литвиненко Ірина Леонідівна
  IRINA LYTVYNENKO

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4948-1293
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-61hTFoAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Вчене звання: доцент

  Народилась 09 серпня 1974 року.
  У 1997 р. закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію спеціаліст-юрист.
  1997-2000 рр. - навчання в аспірантурі Хмельницького інституту регіонального управління та права, асистент, кафедри конституційного та міжнародного права, старший викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  У березні 2003 р. в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 – конституційне право на тему «Діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина».
  2003-2010 рр. - завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2006 р. - присвоєно вчене звання доцента;
  2010-2015 рр. - декан заочного факультету.
  2016- т/ч - заступник декана юридичного факультету з заочної форми навчання.
  Є членом вченої ради університету та методичної ради університету.

  Автор понад 40 наукових та 20 навчально-методичних праць, співавтор 2 монографій, в тому числі «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.) та 5 навчальних посібників, в тому числі «Муніципальне право України» (2019 р.).
  Керує підготовкою одного аспіранта за спеціальністю 081 Право.

  Викладає дисципліну Конституційне право України.

  Сфера наукових інтересів: проблематика прав людини, місцевого самоврядування, конституційного розвитку України.

  Підвищення кваліфікації:
  фахове стажування на кафедрі менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2019 р.)
  Нагороди:
  грамоти Хмельницької обласної ради (2004, 2007 рр.), Почесна грамота МОН України (2006 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008 р.), заохочувальна відзнака МОН України – нагрудний знак «Петро Могила» (2010 р.), подяка Хмельницької ОДА (2017 р.), подяка Прем’єр-Міністра України (2017 р.).

  e-mail:      decan_z@univer.km.ua

  Обрані наукові праці

  1.   Литвиненко І.Л. Історичні традиції становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні / І.Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 43-49.
  2.   Литвиненко І.Л. Міжнародно-правові механізми захисту прав  людини / І.Л. Литвиненко //  Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). – 271-279.
  3.   Литвиненко І.Л. До питання класифікації конституційних прав та свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2007. – № 2 (22). – 55-63.
  4.   Литвиненко І.Л. Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України / І.Л. Литвиненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2. – С. 7-13.
  5.   Литвиненко І.Л. Передвиборна агітація як стадія виборчого процесу / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1 (17). – 16-22.
  6.   Литвиненко І.Л. Екологічні права людини за Конституцією України / І.Л. Литвиненко // Вісник Технологічного Університету Поділля. - 1997. - № 2. - С.33-35.
  7.   Литвиненко І.Л. Права людини і місцеве самоврядування в Україні / І.Л. Литвиненко // Вісник державної служби України. - 1999. - № 1. - С. 75-80.
  8.   Литвиненко І.Л. Форми реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні / І.Л. Литвиненко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 1. -С. 225-235.
  9.   Литвиненко І.Л. Деякі аспекти забезпечення органами місцевого самоврядування конституційних прав і свобод громадян / І.Л. Литвиненко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2000. - Випуск 7. - С. 191-198.
  10.   Литвиненко І.Л. Особливості муніципально-правового статусу людини і громадянина в Україні / І.Л. Литвиненко // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2000. - Випуск 8. - С. 175-182.
  11.   Литвиненко І.Л. Місцеве самоврядування в системі організаційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2001. - № 2. - С. 201-208.
  12.   Литвиненко І.Л. Організаційно-правові форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав і свобод людини і громадянина / І.Л. Литвиненко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - № 2. – С. 27-33.
  13.   Литвиненко І.Л. До питання про співвідношення природно-правової та позитивістської концепції прав людини / І.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - Збірник наукових статей. – 2004. - Випуск 13. - С.48-52.
  14.   Литвиненко І.Л. Визнання держав у міжнародному праві / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2005. - № 1-2. - С.238-243.
  15.   Литвиненко І.Л. Місце органу конституційної юрисдикції в державному механізмі Україні / І.Л. Литвиненко // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. праць: / За заг. ред. В.М. Олуйка. – 2008. - Частина І. - Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права. – С. 149-153.
  16.   Литвиненко І.Л. Організаційно-правові аспекти діяльності органів самоорганізації населення в Україні / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. - № 3 (І) - Спецвипуск  - С.410 – 412.
  17.   Литвиненко І.Л. Реалізація форм безпосередньої демократії у місцевому самоврядуванні в Україні / І.Л. Литвиненко // Теоретичні засади та практика реалізації безпосередньої демократії в Україні. – 2009.  - № 2. - С. 58-61.
  18.   Литвиненко І.Л. До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні / І.Л. Литвиненко // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2016. - № 3. - С.410 – 412.
  Сторожук Ірина Петрівна
  IRINA STOROZHUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3104-6071
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Jp01y3gAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Наукове звання: доцент

  Народилась 28 листопада 1974 р.
  У 1997 р. закінчила  Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.
  Трудова діяльність:
  1997-2004 рр. - асистент кафедри адміністративного права;
  2004-2011 рр. – викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2008-2011 рр. - старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
  25.02.2010 р. в спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління» за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  2011 р. - т/ч доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
  Наказом МОН України від 25.04.2013 р. №460 присвоєно вчене звання доцента кафедри  конституційного, адміністративного та фінансового права.
  Є членом спеціалізованої вченої ради К70.895.02 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Автор 29 наукових праць з питань місцевого управління, а також з банківської проблематики та понад 60 навчально-методичних доробок. Автор монографії «Поняття та принципи місцевого управління: питання теорії та практики» (2012 р.), навчальних посібників «Банківське право. Загальна частина» (2016 р.), «Теорія держави і права: Конспект лекцій» (2016 р.), а також співавтор колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), посібника «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.) та навчального посібника «Муніципальне право України» (2019 р.).

  Керує підготовкою трьох аспірантів за спеціальністю 081 Право.

  Викладає навчальні дисципліни: «Фінансове право», «Податкове право», «Практика застосування податкового законодавства», «Проблеми банківського права», «Актуальні проблеми інформаційного права», «Банківське право», «Митне право».

  Сфера наукових інтересів: особливості податкової системи в Україні, а також місце, роль та значення інформаційних правовідносин в національному правовому полі.

  Підвищення кваліфікації:
  короткостроковий семінар «Проблеми вищої юридичної освіти» (Харків, 2008 р.);
  фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (2015 р.)
  Нагороджена почесною грамотою Хмельницької ОДА 2007 р.

  e-mail:          i_storozhuk@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Сторожук І.П. Місцеве управління: поняття та система органів / І.П. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 8-10.
  2. Сторожук І.П. Деякі проблеми реалізації громадянами права на місцеве самоврядування / І.П. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 7. – С. 73-74.
  3. Сторожук І.П. Місцеве управління: поняття та види / І.П. Сторожук // Вісник УАДУ. – 2001. – № 2. – С.32-38.
  4. Сторожук І.П. Основи місцевого управління / І.П. Сторожук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 1. – С. 50 55.
  5. Сторожук І.П. Принцип делегування повноважень у місцевому управлінні / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4. – С. 231-236.
  6. Сторожук І.П. Системність як принцип місцевого управління / І. П. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1. – С. 202-207.
  7. Сторожук І.П. Принцип територіальності як базовий принцип місцевого управління / І.П. Сторожук // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць. – Випуск 28. – Одеса : Видавництво Одеської національної юридичної академії, 2006. – С. 273-278.
  8. Сторожук І.П. До питання про місце банківського права в системі права України / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2010. – № 3. – С. 127-130.
  9. Сторожук І.П. Загальні принципи місцевого управління: їх характеристика та особливості реалізації / І. П. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2011. – № 3. – С. 213-218.
  10. Сторожук І.П. Поняття та система місцевого управління / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2011. – № 4. – С. 245-249.
  11. Сторожук І.П. До питання принципів місцевого управління та їх класифікації / І.П. Сторожук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск № 5 "Адміністративне право та процес: реалії й перспективи розвитку". – С. 239-246.
  12. Сторожук І.П. Правові аспекти процедури ліквідації збанкрутілих комерційних банків / І.П. Сторожук // Університетські наукові записки. – 2012. – № 4. – С. 293 298.
  13. Сторожук І.П. Теоретико-правова характеристика диференціації та інтеграції компетенцій органів місцевого управління / І.П. Сторожук // Форум права: електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], – 2012. – № 4.
  14. Сторожук І. П. Банківське право. Загальна частина : навчальний посібник. Хмельницький : ХУУП, 2016. 243 с.
  15. Сторожук І. П. Теорія держави і права: Конспект лекцій : навчальний посібник. Хмельницький : ХУУП, 2016. 254 с.
  16. Сторожук І.П. Теоретичні аспекти державної податкової політики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 6. Том 3. С. 20-24.
  17. Сторожук І.П. Принцип оптимального поєднання централізації та децентралізації в місцевому управлінні. Університетські наукові записки. 2018. № 1 (65). С. 66-78.
  18. Сторожук І.П. Державна податкова політика як теоретико-правова категорія. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1. С. 133-136. URL: http://lsej.org.ua/1_2018/38.pdf
  19. Сторожук І.П. Проблемні аспекти функціонування місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності. Університетські наукові записки. 2018. № 2 (66). С. 136-148.
  20. Сторожук І. П., Кізляр В. Б. Правова природа поняття «інформаційні права» та його значення. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 4. С. 228-232. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/4/39.pdf
  21. Сторожук І. П. Інформаційне правопорушення як підстава адміністративної відповідальності. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. Випуск 3 (32). С. 65-69. URL: http://pyuv.onua.edu.ua/index.php/pyuv/article/view/605/890
  22. Сторожук І. П. До питання структурування категорії «інформаційне правопорушення». Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 5. С. 165-167. URL: http://lsej.org.ua/5_2020/40.pdf


  Галус Олена Олександрівна
  Olena HALUS

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5474-3323
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81-097967105
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Y5YD-2IAAAAJ

  Посада: доцент кафедри
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
  Наукове звання: доцент

  Народилася 5 липня 1982 року.
  У 2004 р. з відзнакою закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру ХУУП за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістра права.
  У 2004 – 2008 рр. навчалася в аспірантурі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
  8.06.2012 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
  Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 16.05.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

  Трудова діяльність:
  2005-т/ч - асистент, старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  2012-2018 рр. - завідувач відділу аспірантури науково-дослідної частини університету.

  Викладає навчальні дисципліни: Муніципальне право, Конституційне право України, Конституційне процесуальне право,  Виборче та референдне право, Парламентське право, Конституційні гарантії права на соціальний захист.

  Керує підготовкою трьох аспірантів за спеціальністю 081 Право.

  Є співавтором 1 колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), 2 навчальних посібників «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.) та «Муніципальне право України» (2019 р.); автором 1 монографії «Форми безпосереднього народовладдя в Україні» (2013 р.), 17 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжних країн, та 30 навчально-методичних праць. Брала участь у 88 наукових заходах.

  Нагороди:
  лауреат 3 премії імені Святого Володимира у номінації «Конституційне право; муніципальне право» за краще науково-правниче видання: Галус О. О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: [Текст] : [монограф.] / О.О. Галус ; наук. ред. Г.О. Мурашин. Хмельницький: ХУУП, 2013. – 212 с.
  почесна грамота Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (2019 р.);
  почесна грамота Хмельницької ОДА (2012 р.);
  грамота Хмельницької міської ради (2012 р.);
  грамота Управління МВС України в Хмельницькій області (2012 р.).

  e-mail: nauka_kaf@univer.km.ua

  Обрані наукові праці:
  1. Галус О. О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2005. № 4 (16). С. 51–56.
  2. Галус О. О. Співвідношення безпосереднього народовладдя та державної влади. Держава і право : зб. наук. праць. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. № 33. С. 162–168.
  3. Галус О. О. Класифікація форм безпосереднього народовладдя. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. Івано-Франківськ, 2006. Вип. XVII. С. 47–52.
  4. Галус О. О. Функції форм безпосереднього народовладдя. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький, 2006. Вип. 3–4 (19–20). С. 95–100. URL: http://univer.km.ua/visnyk/875.pdf
  5. Галус О. О. Захист прав і свобод громадян України в сфері здійснення безпосереднього народовладдя адміністративно-правовими та судовими засобами. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Луганськ, 2011. Спец. випуск № 1. С. 123–132.
  6. Галус О.О. До питання про визначення предмета загальнодержавного референдуму: вітчизняний та європейський досвід. Держава і право : зб. наук. праць. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. № 58. С. 122 – 128.
  7. Галус О.О. До питання про розмежування предмету правового регулювання конституційного процесуального та адміністративного процесуального права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2012. Спеціальний випуск № 5 «Адміністративне право та процес: реалії й перспективи розвитку». С.53 – 59.
  8. Галус О.О. Народна законодавча ініціатива як форма безпосереднього народовладдя: перспективи нормативно-правового регулювання в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Ужгород : ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013. № 23. Ч. 1. Т. 1. С. 118 – 121.
  9. Галус О. О. До питання про визначення поняття та видів зборів, мітингів, походів та демонстрацій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон : Херсонський державний університет, 2013. Випуск 3. Т. 1. С. 43 – 47.
  10. Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні. Університетські наукові записки. 2013. № 4 (48). С. 36–41.
  11. Галус О. О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя. Держава і право : зб. наук. праць. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. № 62. С. 115 – 122.
  12. Галус Е.А. Перспективы правового регулирования местных референдумов в Украине. Международый научно-практический журнал Legea si Viata. 2017. № 12. Т.2. С. 38-41.
  13. Галус О.О, Поняття та види муніципально-правових актів. Конституційно-правові академічні студії. 2017. №3. С.26-32.
  14. Галус О.О. Поняття та ознаки муніципально-правового договору. Конституційно-правові академічні студії. 2018. №2. С. 114-118.
  15. Галус О.О. Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 64. С. 80–91. URL : http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/halus_64.pdf
  16. Галус О.О. До питання про визначення меж муніципально-правового регулювання. Університетські наукові записки. 2019. № 69-70. С. 38-49. URL: http://unz.univer.km.ua/article/view/69-70_38-48/pdf
  17. Галус О.О. Правове регулювання міжнародної співпраці територіальних громад в умовах євроінтеграції. Журнал європейського і порівняльного права. 2019. Випуск 11. С. 63-67. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/download/4012/3660
  18. Галус О.О., Баймуратов М. М. До питання про поняття та класифікацію муніципально-правових актів безпосереднього народовладдя. Соціальний калейдоскоп. 2020. №1. URL: https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/issue/view/1


  Рижук Ірина Володимирівна
  Iryna RYZhUK

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5916-3774
  Academia.edu: https://independent.academia.edu/ИринаРыжук
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_8-NEJ0AAAAJ

  Посада: начальник відділу
  Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

  Народилась 10 вересня 1983 року.
  У 2005 році закінчила Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію юриста. У 2008 році закінчила магістратуру Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію магістра права.

  Трудова діяльність:
  2006-2009 рр. - провідний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, легалізації об’єднань громадян та реєстрації нормативно-правових актів у Хмельницькому міськрайонному управлінні юстиції;
  2009-т/ч – асистент, старший викладач, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
  з вересня 2016 р. - методист відділу навчально-методичного забезпечення;
  з квітня 2019 р. - керівник відділу  навчально-методичного забезпечення;
  з жовтня 2020 р. - начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

  У лютому 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційно-правова модель відповідальності парламентаріїв: порівняльно-аналітичне дослідження».
  У 2019-2000 рр. виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії університету.
  Є членом методичної ради університету.
  Автор (співавтор) понад 30 наукових та 30 навчально-методичних праць, співавтор посібників: Становлення інституту старости: перші кроки.: науково-практичний посібник / Баюк М. І, Войт М.І ., Гаман Т. В., Рижук  І. В. та ін.; під ред. М. І. Баюка. – Хмельницький: ФОП МЕЛЬНИК Ю.М., 2017. - 225 с. (С. 74-85); Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення : колективна монографія. // Колектив авторів : д.ю.н., доцент О. М. Буханевич (§ 1.2), к.ю.н., доцент А. М. Івановська (§ 1.4.), к.ю.н., доцент І. Л. Литвиненко (§ 2.1., § 2.3.), к.ю.н., доцент І. П. Сторожук (§ 2.4), к.ю.н., доцент О. О. Галус (§ 3.1., § 3.2.),  к.ю.н. І. В. Рижук (§ 1.1., § 1.3.), ст. викладач А. М. Токар (§ 1.3., § 2.2.), ст. викладач  М. З. Берцюх (§ 2.5.) / за заг. ред. доктора юридичних наук, доцента Буханевича О. М. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. – 420 с.; Муніципальне право : навчальний посібник. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2019. – 450 с.

  Керує підготовкою аспіранта за спеціальністю 081 Право.
  Викладає дисципліни: Практичні аспекти застосування антикорупційного законодавства. Адміністративно-правове забезпечення запобігання корупції. Публічна служба. Конституційне право. Конституційне право України. Парламентське право.
  Сфера наукових інтересів: парламентаризм, конституційно-правова відповідальність, запобігання та протидія корупції.
  Підвищення кваліфікації:
  Білоруський національний університет в рамках міжнародного проекту "TEMPUS IV – TRADIR Project The First Summer School for teachers and students, (23-27.06.2015 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь);
  тренінг для тренерів «Поглиблена дидактика та методи навчання дорослих для викладачів з Хмельницького», Берлінська академія з публічного адміністрування, (5-9.11.2018 р., Berlin, Germany).
  Нагороди:
  грамота Хмельницької ОДА (2019 р.)
  грамота Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації  (2020 рік).

  e-mail:         kursu@univer.km.ua

  Обрані наукові праці

  1.   Рижук І.В. Становлення та розвиток інституту конституційно-правової відповідльності парламентаріїв в Україні / І.В. Рижук / Університетські наукові записки. – 2013. – № 4  (48). – С. 42-48.
  2.   Рижук І.В. Правове регулювання конституційно-правової відповідальності парламентаріїв в Україні та зарубіжних країнах / І.В. Рижук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2.  – С. 42-48.
  3.   Рыжук И.В. Понятие и признаки конституционно-правовой ответственности парламентариев / И.В. Рыжук // Закон и жизнь. – 2013. – Выпуск 8/2. – С. 271-275.
  4.   Рижук І.В. Види конституційно-правової відповідальності парламентаріїв / І. В. Рижук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» . – 2013. – № 6/1. –  C. 119-123.
  5.   Рижук І.В. Теоретико-правова характеристика позитивної відповідальності парламентаріїв / І.В. Рижук // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3  (43). – С. 30-36.


  Токар Алла Миколаївна
  Alla TOKAR

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7877-5613
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hpGs7qUAAAAJ

  Посада: старший викладач кафедри

  Народилась 27 січня 1975 року.
  У 1997 р. з відзнакою закінчила Хмельницький інституту регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.

  Трудова діяльність:
  1997–т/ч асистент кафедри теорії держави та права, кафедри регіонального та муніципального менеджменту, викладач, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
  Автор понад 20 наукових праць та 40 навчально-методичних праць, співавтор колективної монографії «Публічна влада в Україні: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення» (2018 р.), навчального посібника «Муніципальне право України» (2019 р.) та посібника «Настільна книга старости об’єднаної територіальної громади» (2018 р.).

  Викладає дисципліни: Адміністративне право. Порівняльне адміністративне право. Фінансове право. Податкове право. Правознавство.

  Сфера наукових інтересів: правове забезпечення реалізації форм публічного адміністрування, формування органів виконавчої влади, провадження у справах про адміністративні правопорушення.

  Підвищення кваліфікації:
  короткостроковий семінар «Проблеми вищої юридичної освіти» (Харків, 2008 р.);
  фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький, 2013 р.);
  фахове стажування на базі кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький, 2018 р.).

  Нагороди:
  почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації  (2007 р.);
  грамота Хмельницького університету управління та права (2010 р.).

  e-mail:      a_tokar@univer.km.ua


  Обрані наукові праці:

  1.   Токар А.М. До питання класифікації форм управління / А.М. Токар // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4. – С. 186-191.
  2.   Токар А. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності / А. Токар // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 6. – С. 72-74.
  3.   Токар А.М. Акти місцевого управління: поняття та ознаки / А.М. Токар // Університетські наукові записки. – 2006. – № 2 (18). – С. 186-190.
  4.   Токар А. М. Теоретичні аспекти визначення сутності форм управлінської діяльності / А. М. Токар // Держава і право. – 2001. – № 13. – С. 182-188.  Берцюх (Підвальна) Мирослава Зіновіївна
  Myroslava BERTSIUKH

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1281-6862
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3HObQMAAAAAJ
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NVqocm4AAAAJ

  Народилась 20.01.1988 р. у м. Хмельницькому.
  У червні 2011 р. отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста, отримала диплом магістра права з відзнакою.

  Трудова діяльність:
  2007-2010 рр. – старший лаборант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
  2010-2014 рр. – асистент, в.о. старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України;

  Сфера наукових інтересів: теорія держави та права, філософія права, проблеми державного будівництва та управління, адміністративне право та процес, корпоративне право, податкове право, практика Європейського суду з прав людини.
  Завершила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Реалізація принципу верховенства права в адміністративному процесі».
  З 2010 року член Асоціації правників України.
  Забезпечує викладання адміністративного права, фінансового права, адміністративного судочинства, адміністративного процесу.

  Кількість навчально-методичних публікацій: 30.
  Кількість наукових публікацій: більше 40.

  Підвищення кваліфікації:
  за програмою Study Tours to Poland у м. Косьцежина (Республіка Польща) (жовтень 2007 року);
  2-тижневе стажування в офісі міжнародної юридичної практики DLA Piper в Москві (Російська Федерація);
  практика в київському офісі DLA Piper;

  Нагороди:
  друге місце у Всеукраїнському стипендіальному конкурсі DLA Piper для студентів-правників (2009 р.);
  перемога в конкурсному доборі Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» (квітень 2010 року, квітень 2011 року);
  ІІ премія за найкращу статтю у Конкурсі Ліги студентів Асоціації правників України за ініціативи та фінансової підтримки адвоката Дениса Бугая (червень 2010 року);
  перемога в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України» у номінації «Кращий студент-науковець» (2010 р.).
  премія Хмельницької ОДА «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» у номінації «За наукові досягнення» та з нагоди Дня молоді України.

  e-mail:       m_bertsiukh@univer.km.ua

  Обрані наукові праці:

  1.   Пидвальная М.З. Теоретико-правовые аспекты реализации принципа верховенства права при рассмотрении административных дел в суде первой инстанции / М.З. Пидвальная // Legea si Viata. – 2014. – № 3. – С.132-136.
  2.   Підвальна М.З. Утвердження принципу верховенства права в нормах кодексу адміністративного судочинства України / О.В. Когут, М.З. Підвальна // Університетські наукові записки. – 2010. – № 2 (34). – 169-178.
  3.   Підвальна М.З. Проблеми забезпечення доступу до адміністративного суду / М.З. Підвальна // Університетські наукові записки. – 2013. – № 3 (47). – С. 380-395.
  4.   Підвальна М.З. Особливості реалізації принципу верховенства права при розгляді спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби / М.З. Підвальна // Публічне право. – 2012. – № 2 (6). – С. 295-301.
  5.   Підвальна М.З. Проблеми застосування принципу верховенства права / М.З. Підвальна // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3(43). – С. 17-24.  
  6.     Берцюх М.З. Особливості застосування принципу верховенства права у провадженні щодо розгляду звернень громадян / М.З. Берцюх // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - № 6. - С. 150 - 153  
  7.  Підвальна М.З. Доступ до суду касаційної інстанції в адміністративних справах / Підвальна М.З.  // Бюлетень моніторингу законодавства України / Загальна редакція В.О. Зайчука. – Вип. 5. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – С. 232-251.


  Данілова Анна Вікторівна
  DANILOVA ANNA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0744-5523

  Посада: в.о. асистента кафедри  

  Народилася 7 серпня 1997 року.
  У 2018 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Хмельницького університету управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист. У 2020 році  з відзнакою закінчила магістратуру юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова за спеціальністю «Право», здобула кваліфікацію магістр права. Нагороджена дипломом за перемогу у регіональному конкурсі серед студентів – правників закладів вищої освіти Хмельницької області «Кращий студент–правник області». Активно займається правопросвітницькою діяльністю.

  Трудова діяльність:
  з травня 2020 року – фахівець відділу з координації наукових заходів, міжнародного співробітництва та грантової діяльності науково–дослідної частини Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова;
  з вересня 2020 року – в.о. асистента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, аспірант Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

  Сфера наукових інтересів: адміністративне право, кримінальне право, конституційне право.

  e-mail: truchkovska@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Тручковська А.В. Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання. Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji : kolekcjа prac naukowych   «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej  konferencji, Opole, 18  listopada  2018  r. Obukhov : Drukarnia PE Gulyaeva V.М., 2018. Tom 1. С. 13-15.
  2. Тручковська А.В. Проблемні питання заповіту подружжя за українським цивільним законодавством.  Науковий прогрес та тенденції сучасної науки : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 30 вересня 2018 р. / відп. за випуск М.А. Голденблат. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. Т. 1. С. 31-34.
  3. Тручковська А.В. Особливості реалізації засудженими права на освіту: вітчизняний та зарубіжний досвід. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 345-349.
  4. Тручковська А.В. Сучасні оригінальні методики нарахування розміру відшкодування моральної шкоди. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 19–20 жовтня 2018 року) : у 2-х част. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. Частина друга. С. 96-99.
  5. Тручковська А.В. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини. Новини науки та прикладні наукові розробки : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 28 жовтня 2018 р. / відп. за випуск М.А. Голденблат. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2018. Т. 1. С.36-38.
  6. Truchkovska A. Female prisoners and child care in prison. Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня, 2019 р. Харків : ГО «Європейська наукова платформа»,  2019. Т.3. С. 42-44.
  7. Truchkovska A. Upcycling as one of the most interesting and useful trends.  Foreign Languages in Use: Academicand Professional Aspects. 2019. С. 63-64.
  8. Тручковська А.В. Захист прав споживачів в Європейському союзі в контексті наближення українського законодавства до європейських стандартів. Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід : зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.2. С. 58-60.
  9. Тручковська А.В. Нормативно – правове регулювання права комунальної власності: сучасний стан та перспективи вдосконалення. Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної наукової конференції «Вісімнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 25 жовтня 2019 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 206-209.  Владовська (Горда) Катерина Петрівна
  Kateryna VLADOVSKA

  Профілі в наукових базах даних:
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3857-9292
  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=eGjdLLgAAAAJ

  Посада: в.о. старшого викладача кафедри

  Народилась 16.09.1993 р. у с. Кузьмин Красилівського району Хмельницької області.

  У червні 2015 р. закінчила Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Правознавство», диплом бакалавра з відзнакою;

  У червні 2016 р. закінчила Національну академію Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, отримала повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та отримала диплом спеціаліста правоохоронної діяльності з відзнакою;

  Трудова діяльність:
  квітень 2017 р. – квітень 2018 р. – методист факультету правоохоронної діяльності НА ДПСУ;
  квітень - жовтень 2018 р. – завідувач лабораторії кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів;
  листопад 2018 р. - серпень 2019 р. – викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права НА ДПСУ;
  вересень 2019 р. - серпень 2020 р. – старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права НА ДПСУ.
  З вересня 2020 року – в.о. старшого викладача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

  Листопад 2018 р. – грудень 2019 р. – член координаційної ради молодих юристів на базі Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області;
  з травня 2019 р. – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

  Листопад 2018 р. – травень 2019 р. – секретар військово – наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
  Вересень 2019 р. – травень 2020 р. – керівник військово–наукового товариства кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
  Вересень 2019 р. – Серпень 2020 р. – секретар вченої ради факультету правоохоронної діяльності НА ДПСУ
  Січень 2019 р. – розробник журналу та програми виробничої та переддипломної практики студентів – магістрів.
  Квітень 2020 р. – розробник програми проведення комплексного екзамену з «Актуальні проблеми адміністративного, кримінального та цивільного права» для атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету правоохоронної діяльності НА ДПСУ за спеціальністю 081 «Право».

  Керівництво підготовкою:
  листопад 2018 р. – серпень 2020 р. – куратор навчальної групи;
  листопад 2018 р. – серпень 2020 р. – керівник виробничої та переддипломної практики студентів–магістрів.

  Викладає дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн, Порівняльне конституційне право, Адміністративний процес, Адміністративне судочинство.

  Сфера наукових інтересів: Міжнародне гуманітарне право, Адміністративне судочинство, Права людини в освітньому процесі.

  Кількість наукових публікацій: 12

  Підвищення кваліфікації:
  березень-квітень 2019 р. – пройшла курси «Жінки та чоловіки: гендер для всіх», наданий викладачкою Києво–Могилянської академії Тамарою Марценюк через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;
  квітень-травень 2019 р. –  пройшла  курс «Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад», наданий через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus;
  вересень-жовтень 2019 р. – пройшла онлайн-курс «Права людини в освітньому процесі»,  розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і науки України.

  Нагороди:
  Грудень 2019 р. – нагороджена грамотою Хмельницької обласної ради

  e-mail: k_vladovska@univer.km.ua

  Вибрані наукові праці:
  1. Горда К. П., Міняйлук Я. В. Правове регулювання режиму військового полону за міжнародним гуманітарним правом. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_1_12
  2. Горда К. П., Босак А. В. Забезпечення рівності та протидії дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування за законодавством Європейського Союзу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_1_10
  3. Літвін Ю. І., Горда К. П., Юнчик А. С. Сфера застосування права на справедливий судовий розгляд в Європейському суді з прав людини. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Юридичні науки. 2019. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_1_7
  4. Владовська К., Тисовська В. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини: до проблеми визначення поняття та класифікації. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/article/view/302
  5. Владовська К., Плоскун В. Право на гідний життєвий рівень: особливості визначення у державах Європейського Союзу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/article/view/301
  6. Владовська К., Морщук Т. Дотримання міжнародних стандартів прав людини працівниками Національної поліції України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/article/view/300
  7. Владовська К., Марчук М. Феномен міграції для України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4. URL: http://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/article/view/299
  8. Владовська К. П., Тисовська В. В. До питання про особливості застосування міжнародних та європейських стандартів прав людини у діяльності Державної прикордонної служби України. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 75-79.
  9. Марчук М. С., Владовська К. П. Міжнародна практика боротьби з нелегальною міграцією. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого – 2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 239-241.


    

  Контакти: вул. Проскурівська, 57, каб. № 227
  Телефон: (0382)71-82-99
  Пошта: kaf@univer.km.ua
   
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 2021 р.